Kræver ikke anmeldelse eller byggetilladelse

En række mindre ombygninger, tilbygninger mv. kræver ikke en byggetilladelse eller anmeldelse

Ved enfamiliehuse, række- og kædehuse, stuehuse og lign., som i øvrigt er omfattet af BR10, kan du lave en række mindre ombygninger, tilbygninger, inddragelse af tagetage, moderniseringer, åbne terrasser og svømmebassiner.

Uden tilladelse eller anmeldelse

Følgende kræver ikke en byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejdet:

 • Indvendige ombygninger: Ændring i rumstørrelse, flytning af vægge, ændring og modernisering af køkken, indretning / modernisering af bad og wc, efterisoleringsarbejde, installation / udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, opsætning af pejse og brændeovne
   
 • Åbne - ikke hævede - terrasser, havemure, hegnsmure på maks. 1,8 m og åbne svømmebassiner

Småbygninger under 10 m²

Fx redskabsskure, drivhuse og lignende kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse, hvis de ikke er underlagt reglerne i en lokalplan og de overholder disse betingelser:

 • Arealet må højst være 10 m²
   
 • Bygningen skal være fritliggende. Herved forstås, at afstanden til andre bygninger skal være mindst 2,50 m. Hvis du fx bygger til et andet udhus, så det samlede areal overstiger 10 m², kræver det tilladelse fra kommunen
   
 • Højden må højst være 2,50 m
   
 • Der må højst opføres 2 sådanne bygninger på en grund

Vær opmærksom på

at nogle af ovenstående byggerier har betydning for BBR-registret. Giv os derfor besked, når arbejdet er slut. Så bliver byggeriet registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret).

 • Vælg Selvbetjening i den røde bokse

Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.

Siden er sidst opdateret 15. november 2018