Nedrivning af bygninger

Det er bygningens type, der bestemmer, om du skal søge tilladelse til at rive den ned

Kræver tilladelse

Al bebyggelse, der kræver en byggetilladelse at opføre, kræver en nedrivningstilladelse at rive ned igen.

Du skal have tilladelsen, før nedrivningen sættes i gang.

Kræver ikke tilladelse

Følgende kan rives ned uden tilladelse fra kommunen, hvis den enkelte bygnings areal er maks. 50 m².

 • Fritliggende garager og carporte
  (ikke bygget sammen med den primære bebyggelse) 
 • Udhuse, hønsehuse og drivhuse 
 • Overdækkede terrasser og lign.

Husk ved alle nedrivninger

Du skal også altid anmelde byggeaffaldet til kommunen, før du begynder et nedrivningsarbejde.

Ved alle nedrivninger, skal du efterfølgende rette oplysningerne i Bygnings- og Bolig Registeret (BBR).

Bestil tid hos Byggeri

Med tidsbestilling kan vi betjene dig, når det passer dig bedst, og du undgår samtidig ventetid. Du kan bestille tid til telefonsamtale eller personligt møde med en byggesagsbehandler.

Forhold du skal undersøge
 • Hvor skal du søge en nedrivningstilladelse?

  En tilladelse om nedrivning skal søges via selvbetjeningen: 

  Hvis din nedrivning kræver, du skal søge om den.

  Hav dette parat før du søger

  For at kunne søge en nedrivningstilladelse er der en række ting, du skal undersøge først:

  • BBR-oplysninger om den bygning, du ønsker at rive ned
  • Fuldmagt – underskrevet, hvis du ikke selv er ejer
  • Tegninger, herunder situationsplan, der tydeligt viser, hvilken/hvilke bygninger, du vil rive ned.

  Delvis nedrivning

  Vil du rive bygninger delvist ned, skal tegningerne vise følgende:

  • Hvilke bygninger eller dele af bygninger, du vil rive ned
  • Hvilke bygninger eller dele af bygninger, du vil bevare
  • Bruttoarealer for hhv. den del, du vil bevare, og den del du vil rive ned.

  River du en del af en bygning ned, skal du sikre, at nedrivningen ikke påvirker for de omkringliggende, tilbageværende bygninger, både under og efter arbejdets udførelse.

  Nedrivningen må ikke give statiske forringelser.  

 • Er din bygning bevaringsværdig?

  Gælder nogle af disse punkter for den bygning, du vil rive ned:

  En bygnings bevaringsværdi

  Hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig i kategori 1-4, eller der er forbud i lokalplan, byplanvedtægt eller offentligretlig servitut, skal du sende en begrundet dispensationsansøgning.

  Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens §11.

 • Ligger din ejendom i landzone?

  Hvis din ejendom ligger i landzone, kan der være særlige forhold i forhold til landbrugspligt eller muligheden for igen at bygge på grunden.

  Du skal være opmærksom på, du kan miste retten til at genopføre en bolig i landzone, hvis grunden har været uden bygninger i længere tid.

  Det er bygningens type, der bestemmer, om du skal søge tilladelse til at rive den ned. Tilladelsen skal gives inden nedrivningen går i gang.

Siden er sidst opdateret 6. april 2022