Flexbolig

Flexboligordningen er en del af regeringens indsats for at forhindre affolkning og give vækst i yderområderne.

Med en flexboligtilladelse kan en bolig benyttes som sommerhus eller tilsvarende, uanset om det er i byzone eller landzone, landsbyer eller i det åbne land.

Alle helårsboliger i Slagelse Kommune kan som udgangspunkt opnå en flexboligtilladelse. Der er dog enkelte undtagelser.

Undtagelser

I disse tilfælde kan der ikke opnås flexboligtilladelse:

  • Hvis der står i et tinglyst dokument, at boliger skal benyttes til helårsbeboelse
  • Landbrugsejendommes stuehuse omfattet af bopælspligten i henhold til landbrugsloven