Byfornyelse og Byudvikling

Udvikling af Slagelse Kommunes byer og områder har to ben. Dels egentlig byudvikling og dels byfornyelse

Slagelse Kommune arbejder løbende på at udvikle og forbedre kommunens byer og områder.

Indsatsen har to ben – byudvikling og byfornyelse.

Byudvikling handler om, hvordan kommunens tre købstæder kan udvikles og forbedres, mens byfornyelse tager udgangspunkt i mindre områder og konkrete ejendomme, hvor der kan gives tilskud til enten istandsættelse eller nedrivning.

 

Siden er sidst opdateret 17. marts 2016