Byudvikling

Slagelse Kommune arbejder løbende med byfornyelse og byforskønnelse, og især på at udvikle vores tre købstæder

Købstæderne

De tre købstæder – Slagelse, Skælskør og Korsør – er kommunens vigtigste byområder, hvor arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, specialiseret udvalgsvarehandel, kultur- og fritidstilbud, og de overordnede servicefunktioner er placeret.

Købstæderne er hjem for mere end 50.000 af kommunens godt 77.500 indbyggere, og de rummer funktioner og tilbud, som opfylder en almindelig hverdag for indbyggere og oplandet.

De er naturlige omdrejningspunkter for kommunens fortsatte udvikling, og derfor sætter Slagelse Kommune løbende nye initiativer i gang i de tre byer.

Aktuelt er bl.a. følgende projekter i gang:

Siden opdateres i januar 2022.

Siden er sidst opdateret 14. december 2021