Kommuneplan

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år.

Kommuneplanen revideres hvert 4. år og løbende gennem kommuneplantillæg for f.eks. et særligt tema eller geografisk område, eller i form af mindre ændringer i rammerne i tilknytning til en lokalplan.

Hvis du ønsker at modtage en mail, når vi lægger nye planer på Plansystem, kan du skrive til Plan. Oplys os din mailadresse og skriv "tilmelding til Plansystem.dk" i emnefeltet.

Herefter vil du automatisk modtage besked, hver gang vi fremsætter et forslag. Via denne mailadresse er det også muligt at bede om at blive slettet af udsendelseslisten eller få skiftet et navn ud.

Alle kommunens planer og planforslag kan ses via Plansystem, som dækker alle planer og planforslag i hele landet.

Kommuneplanen skal altid indeholde

  • Status på hvad der er sket i kommunen siden sidste kommuneplan
  • Hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen
  • Retningslinjer for arealanvendelsen
  • Rammer for lokalplaner

Planstrategi

Inden kommuneplanen kan udarbejdes, skal der udarbejdes en planstrategi. I planstrategien fastlægger Byrådet sin strategi for udviklingen i kommunen.

Planstrategien udmøntes i det efterfølgende kommuneplanarbejde.