Forslag til Kommuneplan 2021

Slagelse Byråd vedtog den 31. maj 2021 Forslag til kommuneplan 2021 - 2032 for Slagelse Kommune

Forslag til kommuneplan 2021 - 2032 findes digitalt på følgende side:

Endvidere er der lavet et samlet pdf-dokument af hele kommuneplanen, som kan ses hos Plandata. Dokumentet er på ca. 2.500 sider og kan godt tage lidt tid at åbne - afhængig af din netforbindelse - brug linket herunder:

Som optakt til Kommuneplan 2021 vedtog Byrådet Slagelse Kommunes Udviklingsstrategi (planstrategi) den 22. juni 2020. Udviklingsstrategien kan ses her:

Udviklingsstrategien stiller skarpt på tre overordnede emner, der skal skabe retning i kommunens prioritering af indsatser og tiltag. De tre emner er uddannelse, erhverv og boliger. Inden for hvert emne er der udpeget en række indsatsområder, som kommuneplanen forholder sig til.

Med afsæt i udviklingsstrategien har kommunen revideret kommuneplanen, hvilket blandt andet har medført, at:

 • Bakkevejskvarteret er udpeget som fremtidig ny og visionær bydel i Slagelse øst
 • Der sættes fokus på byomdannelse af området ved Kalundborgvej i Slagelse
 • Der er udpeget et større område til nye parcelhuse i Korsør øst
 • Der udlægges et større erhvervsområde vest for Omfartsvejen og syd for Vestmotorvejen for at understøtte erhvervsudviklingen i Slagelse sydvest
 • Der er udarbejdet nye masterplaner for kommunens tre købstæder
 • Der er lavet en positiv udpegning for hvor, der kan planlægges for solenergianlæg i kommunen
 • Hele afsnittet om stiplanlægning er revideret
 • Der er tilføjet et nyt emne under ”Fritid”, der vedrører idræts- og fritidsfaciliteter
 • Der er lavet nye kulturmiljøbeskrivelser
 • Grønt Danmarkskort er blevet revideret
 • Der er udlagt mere areal til skovrejsning
 • Afgrænsningen af naturparken er blevet ændret, og at formålet med naturparken er blevet præciseret

Forslag til kommuneplan 2021 - 2032 er i 10 ugers offentlig høring fra den 4. juni til den 13. august 2021. I høringsperioden er alle velkomne til at skrive bemærkninger, kommentarer og forslag til

Høringssvarene vil indgå som en del af behandlingen af den endelige kommuneplan, som forventes vedtaget i oktober 2021.

I den offentlige høringsperiode vil der også blive afholdt tre offentlige borgermøder i henholdsvis

Korsør

 • Korsør 15. juni kl. 16.00 - 19.00 i Magasinbygningen ved Fæstningen, Søbatteriet 7, 4220 Korsør.

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 13. juni 2021

 Slagelse

 • Slagelse 16. juni kl. 16.00 - 19.00 i loungen i stueetagen på Slagelse Stadion, Fælledvej 2, 4200 Slagelse.

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 14. juni 2021

Skælskør 

 • Skælskør 24. juni kl. 16.00 - 19.00 i Skælskørhallen, Sorøvej 90, 4230 Skælskør.

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 22. juni 2021

For sikre, at gældende retningslinjer i relation til Covid-19 overholdes, er det vigtigt, at du tilmelder dig og sørger for at have et gældende coronapas til fremvisning ved ankomst.

Siden er sidst opdateret 4. juni 2021