25 timers Obligatorisk Læringstilbud i udsatte boligområder

OBS: Fra den 1. januar 2022 er Motolavej og Ringparken taget af ghettolisten.

Det betyder at der ingen udsatte boligområder er i Slagelse Kommune fra 2022.

Den 1. juli 2019 blev der i Dagtilbudslovens § 44A indført krav om 25 timers obligatorisk læringstilbud for børn i 1 års alderen, der bor i udsatte boligområder og som ikke går i dagtilbud (vuggestue, kommunal dagpleje eller privat institution).

Adresserne i de udsatte boligområder i Slagelse Kommune er

 • Albert Ibsensvej, 4200 Slagelse
 • Arnskovsvej, 4200 Slagelse
 • Jacob Dampes vej, 4200 Slagelse
 • Kierulffsvej, 4200 Slagelse
 • Schackenborgvej, 4200 Slagelse
 • Egersundvej, 4220 Korsør
 • Fasanstien, 4220 Korsør
 • Motalavej i 4220 Korsør
 • Solbakkevej, 4220 Korsør

 

25 timers Obligatorisk Læringstilbud
 • Obligatorisk læringstilbud

  Det obligatoriske læringstilbud foregår i en vuggestue 25 timer om ugen fra kl. 8.00-13.00.

  Vuggestuen skal iværksætte et intensivt og målrettet forløb for barnet med henblik på at udvikle barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner og højtider i forbindelse med fx jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn, samt demokratiske normer og værdier.

  Det handler bl.a. om, at barnet skal opleve, at:

  • Der er ligeværd mellem drenge og piger
  • Barnet støttes i at lytte til andre og respektere hinandens forskellige synspunkter på tværs af køn og baggrund
  • Barnet oplever at have indflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen, mv. 

  Vuggestuen skal sikre, at barnet og dig/jer som forælder deltager i de intensive og målrettede forløb, der skal understøtte barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier. 

   

 • Pris

  Tilbuddet er gratis for dig som forælder.

  Du skal dog selv sørge for, at barnet medbringer madpakke.

 • Fremmøde

  Barnet optages i det 25 timers obligatoriske læringstilbud og benytter dette i 25 timer.

  Der må ikke over en periode være væsentlige afvigelser fra de 25 timer, med mindre dette skyldes f.eks. sygdom og ferie.

  Det er lederen af vuggestuens ansvar at registrere dit barns fremmøde.

 • Fravær

  Slagelse Kommune kan træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis:

  • Du/I som forældre ikke deltager i samarbejdet omkring barnet i det obligatoriske læringstilbud.
  • Dit/jeres barn ikke møder op i det obligatoriske læringstilbud.
 • Fritagelse

  Hvis du/I som forælder selv ønsker at varetage indsatsen, har du/I mulighed for dette, så længe den står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud.

  Slagelse Kommune skal inden for den første måned være på tilsynsbesøg i jeres hjem for at vurdere, om indsats svarer til den indsats der iværksættes i det obligatoriske læringstilbud.

  Slagelse Kommune skal særligt lægge vægt på dine/jeres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk, Prøve i Dansk 3 eller lignende.

  Hvis din/jeres indsats står mål med dette, foretager vi ikke flere tilsynsbesøg. 

  Hvordan gør du?

  Hvis du/I selv ønsker at varetage indsatsen og dermed fritage barnet fra obligatorisk læringstilbud, skal du/I meddele dette skriftligt til Afdeling for Dagtilbud - Pladsanvisningen via digital post.

  Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke barn/børn der skal deltage i indsatsen
  • Hvor indsatsen skal foregå
  • Hvem der skal varetage indsatsen
  • Dine/jeres sproglige kompetencer
  • Beskrivelse af læringsindsatsen

  Når Slagelse Kommune har modtaget henvendelsen vil jeres familie få et tilsynsbesøg i løbet af den første måned.

  Herefter træffer vi afgørelse om sagen.

 • Udmeldelse

  Barnet kan kun udmeldes af obligatorisk læringstilbud, hvis I fraflytter det udsatte boligområde eller barnet indmeldes på ordinære vilkår i dagtilbud (vuggestue, kommunal dagpleje eller privat institution).

  Der er en måneds opsigelse i alle Slagelse Kommunes dagtilbud til den sidste hverdag i måneden. 

 • Læs mere om obligatorisk læringstilbud

  Håndbog

  Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en håndbog, der giver indblik i de lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud, ligesom den via forsknings- og praksiseksempler giver inspiration til det pædagogiske personale til at planlægge og organisere målrettede forløb for forældre og børn i det obligatoriske læringstilbud samt film om dagtilbud.

   

Siden er sidst opdateret 6. december 2021