30 timers Obligatorisk sprogstimuleringstilbud i dagtilbud

30 timers Obligatorisk sprogstimuleringstilbud
 • Obligatorisk sprogstimuleringstilbud

  Flersprogede børn på henholdsvis 3, 4 og 5 år, der ikke er indmeldt i dagtilbud, skal sprogvurderes, hvis de ikke tidligere er sprogvurderet.

  Du/I som forældre og barnet bliver inviteret til en obligatorisk sprogvurdering.

  Invitation til sprogvurdering bliver automatisk sendt fra afdeling for Dagtilbud til din/jeres e-Boks. 

  Vurderingen viser, om barnet har behov for at modtage sprogstimulering. Hvis det er tilfældet, er der forskellige måder du som forældre kan sikre dit barn sprogstimulering på.

   

 • 30 timers obligatorisk sprogstimulering

  Barnet kan indskrives i et obligatorisk dagtilbud 30 timer om ugen i en børnehave valgt af Afdeling for Dagtilbud i henhold til Dagtilbudslovens § 11. Tilbuddet udsendes af Afdeling for Dagtilbud til din/jeres e-Boks.


  Formålet er at sikre, at alle børn så tidligt som muligt tilegner sig de nødvendige dansksproglige kompetencer, som er en væsentlig forudsætning for, at barnet klarer sig godt på længere sigt, og at barnet får forudsætninger for et godt børneliv og skolegang.


  Barnet er i dagtilbud 6 timer om dagen og indgår i en systematisk og målrettet sprogstimuleringsindsats, som er tilpasset barnets dansksproglige udfordringer.

  Barnet indgår i børnehavens læringsmiljø, hvor det deltager i de almindelige pædagogiske aktiviteter og rutiner i hverdagen på lige fod med de øvrige børn.

   

  Det kan blandt andet være:

  • At styrke barnets kommunikative færdigheder, så barnet får mulighed for at udvikle sproget igennem alle hverdagens aktiviteter
  • At barnet udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig gennem forskellige genrer
  • At barnet støttes i at udvikle sin nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder tal og bogstaver
  • At barnets egne forudsætninger inddrages med henblik på at få egne begreber forankret i både sprog og kultur

  Ligeledes skal børnehaven tilbyde dig/jer forældre vejledning i selv at understøtte barnets sproglige udvikling. 

 • Pris

  Tilbuddet er gratis for dig/jer som forældre.

 • Fremmøde

  De 30 timer skal fordeles jævnt over ugen.

  Det betyder, at timerne som udgangspunkt skal fordeles over de fem hverdage i ugen og placeres på tidspunkter, hvor barnet får mest muligt ud af de aktiviteter, som er planlagt af børnehaven.

  Barnet kan kun være i børnehaven i 30 timer om ugen, hverken mere eller mindre. 

  Der må ikke over en periode være væsentlige afvigelser fra de 30 timer, hvis dette ikke skyldes undskyldelige omstændigheder som sygdom og aftalt ferie. 

  Det er børnehavens opgave at registrere barnets fremmøde.

 • Fravær

  Slagelse Kommune kan træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis:

  • Du/I som forældre ikke deltager i samarbejdet omkring barnet i 30 timers sprogstimuleringstilbuddet.
  • Dit/jeres barn ikke møder som aftalt i sprogstimuleringstilbuddet.
 • Fritagelse

  Hvis du/I selv ønsker at varetage sprogstimuleringen af barnet, skal dette meddeles skriftligt til Afdeling for Dagtilbud via digital post forud for, at sprogstimuleringen påbegyndes.

  Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke barn/børn der skal deltage i sprogstimuleringen
  • Beskrivelse af sprogstimuleringens indhold
  • Omfanget i timer
  • Hvor indsatsen skal foregå
  • Dokumentation for dit/jeres uddannelsesniveau
  • Dokumentation for din/jeres uddannelse fx 9. klasses afgangsprøve i dansk, Prøve i Dansk 3 eller lignende
  • Navnet på hvem der skal varetage sprogstimuleringen

  Slagelse Kommune har ansvar for at føre tilsyn med din/jeres sprogstimulering som skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som Slagelse Kommune tilbyder.

 • Ophør

  Hvis barnet ikke længere har brug for sprogstimulerende indsatser vil pladsen i dagtilbuddet kunne overgå til en ordinær dagtilbudsplads efter aftale med dig/jer som forældre.

Siden er sidst opdateret 30. marts 2022