Aften- og natpasning - "Natuglerne"

Aften- og natpasning i Børnegården i Slagelse by - åbent når andre institutioner har lukket

Mange forældre arbejder på skiftehold, nogle arbejder hjemme, mens andre igen har meget skiftende arbejdstider.

Slagelse har flere store arbejdspladser med aften- og natarbejde. Ligeledes har byen med sine gode togforbindelser mange pendlere, der kan have svært ved at nå hjem inden daginstitutionerne lukker.

Det har Slagelse Kommune taget konsekvensen af ved at tilbyde aften- og natpasning af dit barn i Børnegården i Slagelse.

Dit barn kan blive passet fra kl. 17.00 til kl. 8.00 næste morgen - tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag åbnes aften- og natpasningen kl. 16.00 og lukker lørdag morgen kl. 7.00. Der er ikke pasning fra lørdag kl. 7.00 til mandag morgen kl. 4.45.

Tilbuddet om pasning i aften-, nat- og morgentimerne gælder alle børn i alderen 6 måneder til 10 år.

Børn, der bor i Slagelse - har fortrinsret til pladserne, men også børn fra andre kommuner, hvis forældre arbejder i Slagelse Kommune, kan optages - forudsat af bopælskommunen betaler den kommunale andel.

Aften- og natpasningen kan både anvendes om natten men også fra meget tidlig morgen eller til meget sen aften uden egentlig overnatning.

For at komme i betragtning til en plads skal du som forælder løbende kunne dokumentere et arbejds- eller uddannelsesbetinget behov for pasning efter kl. 17.00 og/eller før kl. 6.30.

Prisen for en døgnplads finder du under Priser, tilskud og fripladsgrænser i menuen.

Har du spørgsmål til ordningen kan du kontakte pladsanvisningen eller Børnegården.

Siden er sidst opdateret 18. marts 2019