Lukkedage og Sampasning

Lukkedage og Sampasning i vores Dagtilbud og SFO'er

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i et dagtilbud er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen.

Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Slagelse Kommune er dette fastsat til 40% af de indskrevne børn.

Lukkedage:

Vi har ikke særlig mange lukkedage i vores dagtilbud, fritidshjem, SFO'er og klubber.

De få vi har, kan du se herunder: 

  • Den 31. maj 2019 - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  (Lukkedag med sampasning)
  • Den 5. juni 2019 - Grundlovsdag (Lukkedag uden sampasning) 
  • Den 24. december 2019 (Lukkedag uden sampasning)
  • Den 27. og 30. og 31. december 2019 (Lukkedage med sampasning)  

Du kan se hvilke Dagtilbud og SFO'er der har åbent på lukkedage med sampasning

Siden er sidst opdateret 18. januar 2019