Lukkedage og Sampasning

Lukkedage og Sampasning i vores Dagtilbud og SFO'er

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i et dagtilbud er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen.

Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Slagelse Kommune er dette fastsat til 40% af de indskrevne børn.

Lukkedage

Vi har ikke særlig mange lukkedage i vores dagtilbud, fritidshjem, SFO'er og klubber.

De få vi har, kan du se herunder: 

  • Den 14. maj 2021 - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  (lukkedag med sampasning)
  • Den 5. juni 2020 - Grundlovsdag (lukkedag uden sampasning) 
  • Den 24. december 2021 (lukkedage uden sampasning)
  • Den 27., 28., 29., 30. og 31. december 2021 (lukkedage med sampasning)  

Hvilke dagtilbud og SFO'er varetager sampasning?

I oversigten nedenfor kan du se, hvilke dagtilbud og SFO'er, der varetager opgaven omkring sampasning i 2021:

Siden er sidst opdateret 14. januar 2021