Lukkedage og Sampasning

Lukkedage og Sampasning i vores Dagtilbud og SFO'er

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i et dagtilbud er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen.

Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Slagelse Kommune er dette fastsat til 40% af de indskrevne børn.

Lukkedage:

Vi har ikke særlig mange lukkedage i vores dagtilbud, fritidshjem, SFO'er og klubber.

De få vi har, kan du se herunder: 

  • Den 22. maj 2020 - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  (Lukkedag med sampasning)
  • Den 5. juni 2020 - Grundlovsdag (Lukkedag uden sampasning) 
  • Den 24. december 2020 (Lukkedag uden sampasning)
  • Den 28. og 29. og 30. og 31. december 2020 (Lukkedage med sampasning)  

Du kan se hvilke Dagtilbud og SFO'er der har åbent på lukkedage med sampasning

Du vil blive orienteret om muligheden for tilmelding af dit barn til pasning på lukkedage med sampasning gennem dit barns Dagtilbud, SFO, Fritidshjem, Klub og Pladsanvisningen

 

Siden er sidst opdateret 9. januar 2020