Fokus på trivsel

Arbejdet omkring børnenes trivsel er styrket og vi har indført brugen af trivselsvurderinger på tværs af dagpleje, dagtilbud, indskoling og SFO/fritidshjem

Hvorfor og hvornår?
 • Hvorfor gør vi det?

  Med indførslen af trivselsvurderingerne har vi fokus på at give dem der arbejder med jeres børn endnu bedre grundlag for at udvikle børnenes udviklings- og læringsmiljøer samt muligheden for tidligere at få øje på, hvis et barn måske ikke trives i sin hverdag.

  Målet er, at vi hurtigt finder frem til hvad de og I som forældre, kan gøre, så jeres barn igen får en god, tryg og udviklende hverdag.

 • Hvornår gør vi det?

  Trivselsvurderingerne bliver brugt af de dagplejere, pædagoger og lærere der er tæt jeres børn fra de er 0 år og op til 2. klasse. Skemaerne bliver brugt 2 gange om året.

  Skemaerne bliver brugt på bestemte tidspunkter af året. Første gang i september og anden gang i marts.

Trivselsvurderingerne
 • Vurderingernes opbygning

  Trivselsvurderingerne er bygget op omkring nogle forskningsbaserede tegn på trivsel på forskellige alderstrin.

  Ved hjælp af de forskellige tegn på trivsel, får dem der arbejder tættest på jeres barn et billede af om han eller hun – lige på det tidspunkt hvor trivselsskemaerne bruges - er i en grøn, gul eller rød position.

  En grøn position betyder, at jeres barn trives, udvikler sig og lærer, som det forventes af børn i den alder.

  En gul position betyder, at der er noget ved jeres barns trivsel, i forhold til dets alder, som giver anledning til opmærksomhed og skal undersøges nærmere.

  En rød position betyder, at der er en stærk bekymring for at jeres barn ikke trives i sin hverdag.

  I kan læse mere om de forskellige tegn på trivsel, under overskrifterne nedenfor, som handler om arbejdet med skemaerne.

 • Arbejdet med vurderingerne i dagpleje, vuggestue og børnehave

  Hvordan foregår det? 

  Dagplejeren eller de pædagoger, der er tættest på jeres barn i hverdagen, kigger først individuelt på, om barnet er i trivsel.

  I dagplejen drøfter dagplejeren efterfølgende jeres barns trivsel med en anden dagplejer. Der deltager også en dagplejepædagog i snakken. De drøfter også hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet for at højne trivslen.

  I vuggestuen og børnehaven drøfter pædagogerne på stuen bagefter i fællesskab hvert enkelt barns trivsel. De drøfter også hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet for at højne trivslen.

  I både dagpleje, vuggestue og børnehave sætter de, efter behov, tiltag i værk, for at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn/børnegruppen.

  Inddragelse af jer som forældre

  Vi ønsker altid en tæt dialog og et tæt samarbejde med jer som forældre. Det gælder også I vores arbejde med trivselsvurderingerne. I vil derfor naturligvis blive inddraget, hvis dagplejeren eller pædagogerne er usikre på jeres barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med jer om. Formålet er i givet fald, at de professionelle og I som forældre deler jeres viden om jeres barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag.

  Vi vil desuden opfordre jer til altid at kontakte jeres barns dagplejer eller dagtilbud, hvis I oplever bekymring for jeres barns trivsel.

  I er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål til brugen af trivselsvurderingerne til dagplejepædagogen i området eller til ledelsen i jeres barns dagtilbud. 

  Hvis I har barn i dagplejen og er i tvivl om hvem der er dagplejepædagog i området, kan I altid spørge jeres dagplejer.

  Materiale

 • Arbejdet med vurderingerne i skole, SFO/fritidshjem

  Hvordan foregår det? 

  Lærerne og de pædagoger, der er tættest på jeres barn i hverdagen, kigger først individuelt på, om barnet er i trivsel.

  Efterfølgende drøfter lærerne og pædagogerne i fællesskab hvert enkelt barns trivsel. De drøfter også hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet for at højne trivslen.

  Efter behov sætter de tiltag i værk, for at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn/børnegruppen.

  Inddragelse af jer som forældre

  Vi ønsker altid en tæt dialog og et tæt samarbejde med jer som forældre. Det gælder også I vores arbejde med trivselsvurderingerne. I vil derfor naturligvis blive inddraget, hvis lærerne og pædagogerne er usikre på jeres barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med jer om. Formålet er i givet fald, at de professionelle og I som forældre deler jeres viden om jeres barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag

  Vi vil desuden opfordre jer til altid at kontakte jeres barns eller skole, hvis I oplever bekymring for jeres barns trivsel.

  I er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål til brugen af trivselsvurderingerne til ledelsen på jeres barns skole.

  Materiale

Siden er sidst opdateret 10. november 2020