Forpligtende Fælleskaber - inklusion

Fællesskaber er vigtige for børn og unges udvikling og trivsel. Men hvordan vi arbejder med fællesskaber og hvad du kan gøre som forælder?

lle børn og unge i Slagelse Kommune skal have den nødvendige opbakning til at udvikle sig personligt, social og fagligt, så alle får mulighed for at trives og leve et godt liv. Det er godt for den enkelte, og det er godt for fællesskabet.

Fællesskaber i dagtilbud og skoler

Børn og unges udvikling og trivsel er afhængig af omgivelserne og det fællesskab, som de er en del af.

Det betyder, at vi lægger vægt på, at børn og unge har behov for at opleve, at de hører til i et fællesskab. De har brug for at føle sig set og hørt ikke bare af de voksne, men også af de børn og unge, der omgiver dem i deres hverdag. Grundtanken er, at vi indretter vores dagtilbud og skoler, så alle børn kan finde sig til rette og drage nytte af tilbuddene. Det betyder, at tilbuddene tilpasses børnene og de unge – og ikke omvendt.

Det gør vi i dagtilbud og skoler ved:

 • At bestyrelserne drøfter, hvordan det gøres og har en holdning til det
 • At have familieklasser
 • God start/stabil start i dagtilbud
 • Dannelse af fleksible læringsmiljøer

Nedenfor kan du se en video, hvor centercheferne for daværende Center for Børn og Familie og Center for Skole sætter ord på, hvordan vi i Slagelse Kommune forstår og arbejder med forpligtende fællesskaber:

Forældrenes betydning

Som forælder har du en afgørende betydning for dit barn. Derfor har du også en stor rolle i at sikre gode børnefællesskaber i dit barns dagtilbud eller skole.

Derfor er det vigtigt, at du:

 • Er nysgerrig og anerkendende over for andre forældre og deres børn – hilser på når du afleverer dit barn
 • Taler med dit barn om, at det er vigtigt at bidrage positivt til fællesskabet – inviter fx alle i klassen med til fødselsdag
 • Taler med dit barn om, at alle har ret til at være en del af fællesskabet
 • Støtter kammeratskabet og legeaftaler i fritiden
 • Samarbejder med pædagoger og lærere
 • Er åben omkring dit barns eventuelle udfordringer, diagnoser og andet. Det kan hjælpe med til at afmystificere

Ovenstående er bare nogle få eksempler på, hvad du som forælder kan gøre for at støtte op om de børnefællesskaber dit barn er en del af - hvad enten det er i skolen, dagtilbuddet, til fodboldtræning eller noget helt fjerde.

Netop det gode børnefællesskab og hvad forældre kan gøre for at understøtte det, kan du få yderligere inspiration til i nedenstående video:

Spørgsmål og svar
 • Hvor stammer videoerne fra?

  De to videoer er blevet udarbejdet i forbindelse med en konference, som Slagelse Kommune afholdt i november 2014, med fokus på netop forpligtende fællesskaber.

  På konferencen deltog en lang række fagpersoner, ledere, lærere, pædagoger, forældrebestyrelsesrepræsentanter m.m., på tværs af hele børne- og ungeområdet. Personer som alle var med til at give retning til, hvad det vil sige at arbejde med forpligtende fællesskaber i Slagelse Kommune.

  En del af en større sammenhæng

  Der blev i 2014 lavet en ny børne- og ungepolitik, der beskriver rammerne for hvordan det skal være, at være barn og ung i Slagelse Kommune i de kommende år. Politikken indeholder fire temaer, hvor 'forpligtende fællesskaber - inklusion' er det ene tema.

  De andre tre temaer er:

  • Læring
  • Rettidig indsats
  • Samarbejde til børns og unges bedste

  Der vil i 2015 blive holdt en lignende konference med fokus på temaet 'Rettig indsats'.

Siden er sidst opdateret 19. november 2019