Kvalitet i dagtilbud

Klik i menuen, for at se et lille udpluk af alt det vi laver for at sikre kvalitet i dit barns dagtilbud

Orientering om ny Dagtilbudslov

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en styrket pædagogisk læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan vil danne arbejdsgrundlag for personalet i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud i Slagelse Kommune.

Den styrkede læreplan har en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet.

Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan:

  • Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet. 

  • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

  • Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse.

Du har mulighed for at følge med og læse mere på Socialministeriets hjemmeside.

Siden er sidst opdateret 19. november 2019