Evaluering af de pædagogiske læreplaner

Evaluering af de pædagogiske læreplaner 2016 - 2017

Evalueringen af de seneste to års pædagogiske arbejde med læreplaner i Slagelse Kommune er foretaget i foråret 2018 og tager udgangspunkt i en løbende opsamling på arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene.

Af Dagtilbudslovens § 10 stk. 2 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om evalueringen giver anledning til nye tiltag. I Slagelse Kommune er kompetence uddelegeret til fagudvalget.

De pædagogiske konsulenter i Center for Børn og Unge, Afdeling for Dagtilbud fører tilsyn i dagtilbuddene og har på baggrund af deres observationer omkring læreplansarbejdet udarbejdet en evalueringsrapport.

Rapporten er i to dele med efterfølgende perspektivering. Første del er et tilbageblik på læreplansarbejdet i 2016-2017. I anden del beskrives betydningen af dagtilbuddets kvalitet for det enkelte barns udvikling i et livslangt perspektiv, samt de faktuelle kvalitetsmålinger fra tilsynene i evalueringsperioden 2016-2017.

På baggrund af evalueringen kan Afdeling for Dagtilbud konstatere, at læreplansarbejdet i dagtilbuddene i dag fremstår som en fuldt implementeret del af den pædagogiske praksis.

Der er forsat udviklingspotentialer i forhold til generelt at højne kvaliteten. Det gælder især arbejdet med den didaktiske del af læreplansarbejdet. Ligesom der fortsat også er behov for et vedvarende og øget fokus på at mindske læringsuligheden blandt børn i Slagelse Kommune.

I perspektiveringen for læreplansarbejdet 2018-2019, er indsatsområderne derfor:

  • Øget forældreinddragelse
  • Krop og bevægelse
  • Den legende pædagog og den legende tilgang
  • Pædagogisk didaktik

 

Siden er sidst opdateret 19. november 2019