KIDS - Kvalitetsudvikling i dagtilbud

Et godt redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene i Slagelse Kommune.

Hvordan måles kvalitet i vores dagtilbud?

Når man træder ind i et dagtilbud, mærker man ofte hurtigt, om man føler sig godt tilpas. Men hvad er det, der afgør denne følelse, og hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil vurdere kvaliteten i et dagtilbud?

KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Dette med henblik på efterfølgende, at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.

Formålet med KIDS er at give pædagoger et praktisk redskab til at udvikle kvalitet i dagligdagen. Materialet kan anvendes til selvevaluering, til at tage temperaturen på og udvikle egen pædagogisk praksis. Ligesom man også indbyrdes kan observere på tværs af en institution og dermed få et bredere materiale at arbejde med.

KIDS er udviklet til anvendelse i en dansk kulturel sammenhæng og sammen med danske pædagoger. Der er taget udgangspunkt i forskning om pædagogisk kvalitet samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

Pædagogisk kvalitet defineres i KIDS ud fra børnenes muligheder for at leve et godt børneliv set som en livsperiode i sig selv og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet.

Endvidere defineres pædagogisk kvalitet ud fra børnenes muligheder for at udvikle de færdigheder og kompetencer, der skal til for at begå sig i det moderne samfund.

KIDS er udarbejdet af professor, cand.pæd.psych. Charlotte Ringsmose og lektor cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med Slagelse Kommune og Aarhus Universitet.

Online Scoringsprogram på online.dpf.dk

Til KIDS hører et online scoringsprogram, hvor det er muligt at generere forskellige former for rapporter, der illustrerer resultaterne og kvalitetsudviklingen i daginstitutionerne.

Siden er sidst opdateret 19. november 2019