Sprogindsats og sprogvurdering

98% af alle børn i alderen tre til fem år, i Slagelse Kommune er i dagtilbud. Dagtilbuddene arbejder blandt meget andet med at understøtte børns sproglige udvikling.

To til tre medarbejdere fra hvert dagtilbud, tosprogspædagogerne og tale-høre-konsulenter har deltaget i Sprogpakkens fire dages kursus. Deltagerne er blevet præsenteret for forskellige metoder til at understøtte det sproglige arbejde. Desuden har seks pædagoger deltaget i Sprogpakkens seks dages kursus.

Det er dagtilbuddets ansvar at vurdere barnets sprog, og om barnet har behov for sproglig hjælp. Mange dagtilbud bruger en TRAS vurdering (TRAS = Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) af alle børn i dagtilbuddet, andre laver kun TRAS vurderingen af de børn, som har sproglige udfordringer. Hvis dagtilbuddet vurderer, at barnet har brug for en særlig sproglig hjælp, bliver der taget kontakt til en talehørelærer.

Hvis et dagtilbud vurderer, at de har behov for hjælp til at understøtte et flersproget barn i at lære det danske sprog, kan en flersprogspædagog blive tilknyttet dagtilbuddet i en periode.

Flersprogspædagogen samarbejder med barnet, forældrene og personalet omkring sprogindsatser, der kan foregå både i grupper og individuelt efter behov.

Hvis et flersproget barn har behov for hjælp til at udvikle sit danske sprog, bliver forældrene opfordret til at melde deres barn ind i et ordinært dagtilbud.

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå i et dagtilbud, kan de under særlige omstændigheder vælge selv at sprogstimulere barnet i hjemmet.

Alternativt indskrives barnet i et obligatorisk 30-timers dagtilbud.

Siden er sidst opdateret 8. marts 2021