Sprogindsats og sprogvurdering

98% af alle børn i alderen tre til fem år i Slagelse Kommune er i dagtilbud.

I Slagelse Kommunes dagtilbud har vi besluttet, at alle børn sprogvurderes i 3-årsalderen. Barnet sprogvurderes med Sprogvurdering 3-6 i barnets dagtilbud. For børn der ikke går i dagtilbud, indkaldes de til sprogvurdering via Nordbycentret.

Hvis sprogvurderingen og samtalen med forældre giver anledning til, at der skal etableres en særlig eller fokuseret sprogindsats, vil dagtilbuddet planlægge denne sammen med forældrene. Hvis dagtilbuddet vurderer, at barnet har brug for en særlig sproglig hjælp, kan der tages kontakt til en tale-hørelærer.

Hvis barnet er flersproget er der mulighed for at planlægge yderligere afdækning af barnets sprog i samarbejde med flersprogspædagogerne. Hvis et dagtilbud vurderer, at de har behov for hjælp til at understøtte et flersproget barn i at lære det danske sprog, kan en flersprogspædagog blive tilknyttet dagtilbuddet i en periode.

Hvis et flersproget barn har behov for hjælp til at udvikle sit danske sprog, bliver forældrene opfordret til at melde deres barn ind i et ordinært dagtilbud.

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå i et dagtilbud, kan de under særlige omstændigheder vælge selv at sprogstimulere barnet i hjemmet.

Læs mere om ansøgning og ansøg direkte via dette link:

 

Alternativt indskrives barnet i et obligatorisk 30-timers dagtilbud.

Siden er sidst opdateret 7. april 2022