Overgange og læringsgrundlag

Her kan du læse om dit barns overgange og Slagelse Kommunes læringsgrundlag

Dit barns overgang fra dagtilbud til skole

I Slagelse Kommune arbejder børnehaver og skoler tæt sammen for at skabe den bedste overgang for de børn, der skal starte i skole. Samarbejdet skal give sammenhæng og helhed på tværs af børnehave og skole samt sikre de bedste betingelser for børnenes udvikling, trivsel og læring. For at støtte barnets vej fra børnehave til skole deltager alle storebørnsgrupper og børnehaveklasser i tre forløb.

I efteråret er det et forløb om "Krible-Krable", i vinterhalvåret et forløb om "Min fantastiske krop" og i foråret om "Villads fra Valby". Forløbene understøtte børnenes sproglige, sociale, personlige digitale og motoriske udvikling, og når de er startet i skole, er forløbene med til at give en oplevelse af fællesskab, genkendelighed og tryghed - uanset hvor de har gået i børnehave.

For at understøtte det enkelte barns trivsel og læring bedst, er det af stor betydning, at den kommende skole får viden om barnets kompetencer og potentialer. Til det bruger børnehaverne en overgangsbeskrivelse, som børnehaven og forældrene i fællesskab drøfter. I foråret beder børnehaven forældrene om samtykke (underskrift) til, at de kan give oplysningerne i overgangsbeskrivelsen videre til skolen.

Har du spørgsmål om dit barns overgang, skal du henvende dig til dit barns dagtilbud eller skole.

Læringsgrundlag

I Slagelse Kommune er vi optaget af, at alle børn og unge har lyst til og mod på at tilegne sig ny viden, færdigheder og erfaringer, så de udvikler sig til at mestre eget liv. Vores ambition er, at alle børn og unge bliver kompetente, kreative og demokratiske medborgere, der deltager aktivt i vores samfund.

Dette læringsgrundlag skal bidrage til, at alle professionelle på 0 – 18 års området har en fælles tilgang i det pædagogiske og didaktiske arbejde. Læringsgrundlaget er den fælles ramme og retning i det daglige arbejde med børnene og de unge. Med afsæt i læringsgrundlaget skal de professionelle udvikle egen praksis og den fælles praksis om gode overgange for børn og unge.

Siden er sidst opdateret 8. marts 2021