Oplysningspligt - Dagtilbud og Skole

Se hvordan vi behandler dine og dit barns personoplysninger

Slagelse Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og dit barn.

Dette er alene en orientering, og du behøver ikke at foretage dig noget. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte os (se under kontaktoplysninger).

Oplysningspligt
 • Formål og lovgrundlag for behandling

  Behandlingerne af dine og dit barns personoplysninger har til formål at muliggøre Slagelse Kommunes forpligtelser efter dagtilbudsloven, folkeskoleloven og ungdomsskoleloven samt de dertil hørende bekendtgørelser.

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og i visse tilfælde artikel 9, stk. 2.

 • Hvem videregiver vi dine og dit barns personoplysninger til

  Vi videregiver eller overlader dine og dit barns personoplysninger til de databehandlere, som vi har indgået aftale med, og evt. til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt.

 • Hvor stammer oplysningerne fra

  Personoplysningerne stammer fra dig selv, den anden forælder, dit barn, personalet i skole, dagtilbud og fritidstilbud, samt fra cpr-registeret.

  Derudover kan vi modtage oplysninger fra andre myndigheder, hvis det er relevant.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler kun de oplysninger om dig og dit barn, der er relevante i forhold til ovenstående formål og lovgrundlag.

  Vi behandler almindelige personoplysninger om dig og dit barn, f.eks. navn, adresse, mail, telefonnummer og lignende.

  Vi behandler fortrolige oplysninger om dig og dit barn, f.eks. cpr-nummer - og i visse tilfælde oplysninger om væsentlige sociale problemer.

  Vi kan behandle følsomme oplysninger om dig og dit barn, f.eks. helbredsoplysninger.

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine og dit barns personoplysninger, så længe dit barn er indskrevet i skole, dagtilbud og fritidstilbud i Slagelse Kommune. Derefter slettes oplysningerne hos kommunen. Er der tale om arkiveringspligtige oplysninger, arkiveres de efter reglerne i arkivloven.

 • Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Slagelse Kommunes behandling af dine og dit barns oplysninger. 

  Du har ret til at vide, at vi modtager og opbevarer oplysninger om dig og dit barn, samt hvor vi har oplysningerne fra. 

  Du har ret til at se oplysningerne. 

  Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger om dig og dit barn. Du skal dog være opmærksom på, at vi – som offentlig myndighed – kun i meget begrænset omfang kan imødekomme en anmodning fra dig om at få slettet dine eller dit barns oplysninger, da vi er underlagt strenge dokumentationskrav. 

  Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på:

 • Klageadgang

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Slagelse Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger hos Datatilsynet:

 • Kontaktoplysninger

  Slagelse Kommune

  Hvis du har spørgsmål til den faglig sagsbehandling eller kommunens afgørelser, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommune:

  Rådhuspladsen 11
  4200 Slagelse 
  Telefon: 58 57 36 00
  E-mail: slagelse@slagelse.dk 

  Vi opfordrer dig til at bruge din digitale postkasse på borger.dk, hvis henvendelsen indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til Slagelse Kommunes behandling af dine personoplysninger, men ikke selve sagsbehandlingen, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO):

  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  Databeskyttelsesrådgiver
  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø
  Telefon: 72 27 30 02
  Email: dpo.slagelse@bechbruun.com

  Sikker beskedfunktion:

Siden er sidst opdateret 12. november 2019