Økonomisk friplads

Hvis din husstandsindkomst ligger inden for lovbestemte grænser, kan du søge om Økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i et af vores pasningstilbud.

Økonomisk friplads

Indtægtsgrænse

Indtægtsgrænserne for økonomisk friplads ændres hvert år.

Spørgsmål og svar
 • Hvad er reglerne for at få økonomisk friplads?
  Muligheden for økonomisk friplads afhænger af din husstands samlede indkomst.

  Du bevilges økonomisk friplads med virkning fra den førstkommende 1. efter, at Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen. Det vil sige, modtager Pladsanvisningen din ansøgning den 4. marts, vil du kunne bevilges fripladstilskud fra den 1. april. 

  Du vil modtage besked fra Pladsanvisningen i din digitale postkasse.

  Har du økonomisk friplads og sker der ændringer i husstandens indkomst eller i dit samlivsforhold skal du søge økonomisk friplads på ny.

  • Hvis ændringen medfører en mindre indtægt og dermed et større fripladstilskud til dig bevilges det nye fripladstilskud fra den næstkommende 1. efter at du har søgt igen. 
  • Medfører ændringen en større indkomst og dermed et mindre fripladstilskud til dig bevilges det nye fripladstilskud fra den næstkommende 1. efter at du har søgt igen. Med mindre du skriver, at du ønsker fripladstilskuddet reguleret tilbage til den dato, hvor indkomststigningen er sket.

  Det er besluttet i Slagelse Kommune, at alle beregninger og udbetalinger af økonomisk fripladstilskud gennemgås ved udgangen af året. Her sammenholdes husstandens faktiske indkomst og husstandens oplyste indkomst. 

  Har du eventuelt modtaget for meget i økonomisk fripladstilskud vil dette blive opkrævet.

 • Hvornår kan jeg søge om økonomisk friplads?
  • Du kan søge om økonomisk friplads, når du bor i Slagelse Kommune.
  • Du kan søge om økonomisk friplads, når dit barn har fået en plads i et dagtilbud.
  • Du kan søge om økonomisk friplads, når din husstandsindkomst er indenfor fripladsgrænserne.
 • Hvordan søger jeg økonomisk friplads?
  Du skal ansøge om økonomisk friplads via Selvbetjening/Digital Pladsanvisning - Økonomisk friplads, som du finder i den røde boks på denne side.
   
  Hvis du ønsker, at vi henter din evt. ægtefælles/partner/samlevers indkomst automatisk, skal din ægtefælle/samlever/partner give samtykke til dette ved at logge på Digital Pladsanvisning med sin NemID. Dette skal ske inden du søger om økonomisk friplads.
 • Kan jeg få økonomisk friplads i private dag- og pasningstilbud?
  • Du kan søge økonomisk friplads, hvis dit barn er indmeldt i en privat institution
  • Du kan IKKE søge økonomisk friplads, hvis dit barn er i privat pasning hos en privat børnepasser
  • Du kan IKKE søge økonomisk friplads, hvis du får tilskud til pasning af dit eget barn
  • Du kan IKKE søge økonomisk friplads, hvis dit barn er indmeldt i en SFO på en privat- eller friskole
 • Hvornår skal jeg indsende ny ansøgning om økonomisk friplads?

  Du skal indsende ny ansøgning om økonomisk friplads, hvis der sker ændringer i din samlede husstands indkomst eller i dit samlivsforhold.

  Du skal IKKE indsende ny ansøgning om økonomisk friplads hvis:

  • Du har et barn der allerede er indmeldt i et dagtilbud
  • Dit barn skifter fra f.eks. dagpleje til børnehave
  • Dit barn flytter fra et dagtilbud til et andet i Slagelse Kommune
 • Hvordan stopper jeg mit økonomisk fripladstilskud?

  Hvis du gerne vil stoppe dit økonomisk fripladstilskud f.eks. på grund af, at du er blevet samboende eller har fået lønforhøjelse skal du selv stoppe fripladstilskuddet via Digital Pladsanvisning - Økonomisk friplads, som du finder i den røde boks her på siden.

 • Hvorfor genberegnes min Økonomiske friplads?

  Alle bevillinger af Økonomisk friplads genberegnes hver eneste måned hele året.

  Vi tjekker dit beregningsgrundlag til Økonomisk friplads i forhold til den indtægt din arbejdsgiver har indberettet til SKAT for genberegningsmåneden. 

  Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle genberegningsmåned.

  • Har du modtaget for meget i Økonomisk friplads - får du en ekstra regning
  • Har du modtaget for lidt i Økonomisk friplads får du penge tilbage

  Der kan gå op til 3 måneder fra du har fået besked om evt. regulering af din Økonomiske friplads til den fremgår på din opkrævning.

  Husk at sende en ny ansøgning om Økonomisk friplads (via Digital Pladsanvisning), hvis dit indkomstgrundlag ændrer sig væsentligt fremover.

   

 • Hvad er den årlige efterregulering af min Økonomiske friplads?

  Ud over den månedlige genberegning af dit Økonomiske fripladstilskud foretager vi også en årlig efterregulering af tilskuddet.

  Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit Økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

  Når vi laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

  Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

  Der er ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig efterregulering. 

  Når du modtager opgørelsen for efterreguleringsåret, har du 14 dage til at gøre indsigelse. Såfremt vi ikke hører fra dig, vil et eventuelt efterbetalingskrav blive opkrævet. Der kan gå op til 3 måneder før du bliver opkrævet beløbet eller får et evt. tilgodehavende udbetalt.

   

   

   

Siden er sidst opdateret 25. februar 2022