Private Dag- og Pasningstilbud

Se hvilke private dagtilbud vi har og hvordan du søger tilskud til privat pasning

Vi lægger vægt på, at vi kan tilbyde både kommunale og private dag- og pasningstilbud.

Private institutioner og private pasningsordninger optager selv børnene. Kommunen kan altså ikke anvise plads i en privat institution eller en privat pasningsordning.

Hvis du vil skrive dit barn op til en privat institution eller søge plads i en privat pasningsordning, skal du kontakte institutionen eller den private pasningsordning direkte.

Kommunen skal føre tilsyn med private institutioner og private pasningsordninger, herunder om de overholder centrale bestemmelser og fortsat lever op til kriterierne for godkendelse.

Siden er sidst opdateret 19. november 2019