Private Dag- og Pasningstilbud

Se hvilke private dagtilbud vi har og hvordan du søger tilskud til privat pasning

Vi lægger vægt på, at vi kan tilbyde både kommunale og private dag- og pasningstilbud.

Private institutioner og private børnepassere optager selv børnene. Kommunen kan altså ikke anvise plads i en privat institution eller hos en privat børnepasser.

Hvis du vil skrive dit barn op til en privat institution eller søge plads hos en privat børnepasser, skal du kontakte institutionen eller privat børnepasseren direkte.

Kommunen skal føre tilsyn med private institutioner og privat børnepassere, herunder om de overholder centrale bestemmelser og fortsat lever op til kriterierne for godkendelse.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018