Pædagogisk tilsyn i Private Pasningsordninger

De private pasningsordninger er omfattet af Dagtilbudslovens generelle bestemmelser og skal derfor blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet.

Dette indebærer, at der også skal føres tilsyn i de private pasningsordninger.

Kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune har besluttet at der - som minimum - skal være 2 anmeldte og 4 uanmeldte tilsynsbesøg om året.

Derudover kan der planlægges flere tilsynsbesøg, hvis der skønnes at være behov for dette.

Siden er sidst opdateret 27. januar 2022