Tilskud til pasning af egne børn

Du kan søge om tilskud til at passe egne børn.

Tilskuddet kan ydes i min. 8 uger og maks. 1 år, fra dit barn er 26 uger til det fylder 3 år.

Du skal være opmærksom på, at tilskuddet betragtes som en orlovsydelse og tilskuddet er skattepligtigt. Der er følgende kriterier for at modtage tilskuddet: 

  • Dit barn skal være opskrevet på venteliste til privat pasning med garantidato
  • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt
  • Du skal have opholdt dig i Danmark, eller være EØS-borger, de seneste 7 ud af 8 år
  • Du kan maks. modtage tilskud til 3 børn

Du kan blive begrænset af 225-timers reglen, hvis du har opbrugt timerne i anden offentlig ydelse som f.eks. kontanthjælp.

Tilskud til pasning af eget barn bevilget fra 1. januar 2019 vil blive udbetalt bagud. F.eks. vil tilskud for januar blive udbetalt til dig den sidste hverdag i januar. 

Ønsker du at søge om tilskud til pasning af egne børn skal du søge via Selvbetjening/Digital Pladsanvisning, tilskud til pasning, egne børn, som du finder i den røde boks på denne side.

 

Siden er sidst opdateret 19. november 2019