Lukkedage og Sampasning i SFO

Lukkedage og Sampasning i vores Dagtilbud og SFO'er

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i et dagtilbud er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen.

Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Slagelse Kommune er dette fastsat til 40% af de indskrevne børn.

Lukkedage

Vi har ikke særlig mange lukkedage i vores dagtilbud, fritidshjem, SFO'er og klubber.

De få vi har, kan du se herunder: 

  • Den 22. maj 2020 - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  (Lukkedag med sampasning)
  • Den 5. juni 2020 - Grundlovsdag (Lukkedag uden sampasning) 
  • Den 24. og 25. december 2020 (Lukkedage uden sampasning)
  • Den 28. og 29. og 30. og 31. december 2020 (Lukkedage med sampasning)  
  • Den 1. januar 2021 (lukkedag uden sampasning)

Behov for pasning mellem jul og nytår 2020 

Normalt er det nogle få daginstitutioner og SFO'er, som varetager opgaven omking sampasning mellem jul og nytår. På grund af COVID-19 er det blevet besluttet, at der i år ikke bliver noget sampasning mellem jul og nytår på dagtilbudsområdet.

I stedet er det den enkelte daginstitution, der selv varetager opgaven for de familier som har behov for pasning mellem jul og nytår.

På skoleområdet vl der forsat være sampasning på udvalgte SFO'er, som du kender det.

I år er det følgende SFO'er, som varetager opgaven omkring sampasning mellem jul og nytår:

  • Eggeslevmagle Skoles SFO - Skælskør
  • Antvorskov skoles SFO - Slagelse
  • Baggesenskolens SFO - Korsør

Hvad skal jeg gøre? - daginstitution

Hvis du har behov for pasning af dit barn mellem jul og nytår, bedes du hurtigst muligt give besked til dit barns daginstitution.

Du bedes give besked om hvilke(n) dag(e) og tidsrum, hvor du har behov for pasning.

Dit barns daginstitution skal bruge din tilmelding, så der kan udarbejdes en plan for hvem, der skal på arbejde – og hvem, der kan holde ferie.

Hvis du tilmelder dit barn til pasning mellem jul og nytår og det viser sig, at du alligevel ikke får brug for pasning – er det utrolig vigtigt, at du giver besked til ledelsen i dit barns dagtilbud om, at du alligevel ikke får brug for pladsen.

Du skal tilmelde dit barn senest fredag den 6. november 2020.

Hvad skal jeg gøre? - SFO

Dit barns SFO vil orientere dig om muligheden for tilmelding af dit barn til sampasning mellem jul og nytår.

Spørgsmål er altid velkomne

Har du spørgsmål til noget omkring pasning mellem jul og nytår, er du velkommen til at kontakte ledelsen i dit barns daginstitution eller SFO.

Siden er sidst opdateret 20. oktober 2020