Tilskud til specialefterskole

Du kan søge om tilskud til forældrebetalingen, hvis dit barn skal på specialefterskole

Gælder kun disse specialefterskoler

Man kan udelukkende få tilskud til disse efterskoler, som står på:

Tilskud – hvor meget?

Tilskuddet dækker hele forældrebetalingen (kost og ophold) på specialefterskolen, dog fraregnet et månedligt beløb på kr. 1500,- som skønnes at være den sparede udgift ved ikke længere at have et hjemmeboende barn.

Tilskuddet dækker ikke yderligere udgifter som fx. transport, materialer og udstyr. Tilskuddet dækker heller ikke indskrivningsgebyr og depositum.

Tilskuddet gives til alle de elever, hvor det af PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion/PPR) vurderes, at et skoletilbud i folkeskolen skulle gives som vidtgående specialundervisning (Folkeskoleloven §20 stk 2).

For at blive optaget på en efterskole skal du desuden have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år.

Ansøgning om tilskud

Benyt venligst ansøgningsskemaet i højre side.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

 

Siden er sidst opdateret 1. juni 2022