Flersprogede elever

Om flersprogede elever
 • Modersmålundervisning

  Vi tilbyder modersmålsundervisning til elever fra

  • EU-lande
  • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  • Færøerne og Grønland

  Modersmålsundervisningen sker som beskrevet i

  Modersmålsundervisning i øvrige sprog bliver tilbudt som brugerbetalt undervisning.

 • Dansk som 2. sprog

  Et barn der har dansk som 2. sprog, kan blive visiteret til ekstra undervisning. Det foregår enten i modtageklassen, på hold eller alene.

  Undervisningen er for elever, som ikke har nok kendskab til det danske sprog.

  Tosprogkonsulenten, skolelederen, tale-høre-konsulenten og relevante lærere vurderer dit barns behov for undervisning.


  Der bliver oprettet modtagelsesklasser på yngste, mellemste og ældste klassetrin efter behov.

 • Formålet
  • at tosprogede elever får færdigheder i at forstå og bruge talt og skrevet dansk

  • at fremme elevernes lyst til at bruge dansk

  • at udvikle elevens bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug

  • at fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling

  • at fremme forståelsen af samspillet mellem dansk sprog og kultur, og elevens modersmål og kulturbaggrund

  Undervisningen skal hjælpe dit barn med at udvikle forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 • Tilmelding

  Ved tilmelding, af elever fra 0. kl. til og med 6. kl., til modersmålsundervisning rettes henvendelse til

  • Center for Børn og Unge, Afdeling for Skole
   E-mail: centerforskole@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 31 36 eller 58 57 47 69.


  Ved tilmelding, af elever fra 7. kl. til og med 10. kl., til modersmålsundervisning rettes henvendelse til

Siden er sidst opdateret 23. april 2019