Flersprogede elever

Om flersprogede elever
 • Modersmålundervisning

  Vi tilbyder modersmålsundervisning til elever fra

  • EU-lande
  • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  • Færøerne og Grønland

  Modersmålsundervisningen sker som beskrevet i

  Modersmålsundervisning i øvrige sprog bliver tilbudt som brugerbetalt undervisning.

  Hvis der er under 12 elever, henvises der til vores nabokommuner. Der bliver således ikke oprettet hold i kommunen.

  Der gives befordring til den billigste offentlige transportform.

  Yderligere oplysninger

  • Center for Børn og Unge, Afdeling for Skole
   E-mail: centerforskole@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 44 72 eller 58 57 47 69

   

   

   

 • Dansk som 2. sprog

  Et barn der har dansk som 2. sprog, kan blive visiteret til ekstra undervisning. Det foregår enten i modtageklassen, på hold eller alene.

  Undervisningen er for elever, som ikke har nok kendskab til det danske sprog.

  Skolelederen, tale-høre-konsulenten og relevante lærere vurderer dit barns behov for undervisning.

  Der er oprettet modtagelsesklasser på Skælskør Skole, Marievangsskolen og Baggesenskolen. For elever over 15 år vil der være modtagelsesklasser via Ungdomsskolen UngSlagelse.

  Yderligere oplysninger

  • Center for Børn og Unge, Afdeling for Skole
   E-mail: centerforskole@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 44 72 eller 58 57 47 69

   

 • Formålet
  • at tosprogede elever får færdigheder i at forstå og bruge talt og skrevet dansk

  • at fremme elevernes lyst til at bruge dansk

  • at udvikle elevens bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug

  • at fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling

  • at fremme forståelsen af samspillet mellem dansk sprog og kultur, og elevens modersmål og kulturbaggrund

  Undervisningen skal hjælpe dit barn med at udvikle forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

Siden er sidst opdateret 17. februar 2022