Hjemmeundervisning

Har du brug for at dit barn bliver undervist hjemme

Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du vil undervise dit barn hjemme og hvad der er af krav og tilsyn mm.

Om hjemmeundervisning
 • Giv besked om hjemmeundervisning

  Hjemmeundervisning kan først finde sted, efter at I har givet besked til Afdeling for Skole.

  Giv besked ved at følge en af de 2 selvbetjeningsbokse i højre side af billedet

  • fælles forældremyndighed 
  • fuld forældremyndighed
 • Krav til hjemmeundervisning
  • Hjemmeundervisningen skal give barnet samme muligheder for alsidig, personlig og faglig udvikling, som hvis barnet havde fået undervisning i folkeskolen.

  • Hjemmeunderviseren bestemmer selv, hvilke undervisningsmetoder og undervisningsmidler, der benyttes. I har selv ansvar for at skaffe undervisningsmidler.

  • Hjemmeunderviseren bestemmer selv, om der skal undervises fagopdelt, tværfagligt eller projektorienteret.

  • Der skal undervises inden for hvert af de tre fagområder: humanistiske fag, naturvidenskabelige fag og praktisk-musiske fag.

  • Som minimum skal fagene dansk, matematik og engelsk samt de obligatoriske emner Færdselslære, Sundheds- og seksualundervisning samt Uddannelse og job kunne genfindes i undervisningen.
 • Tilsyn

  Tilsynets formål

  Formålet med tilsynet er at undersøge undervisningens indhold og resultater.

  I løbet af tilsynet vil den tilsynsførende:

  • Overvære et undervisningsforløb
  • Se hvilke undervisningsmidler, I har valgt
  • Se dokumentation for de opgaver og øvrige aktiviteter, som barnet udfører
  • Tage en samtale med barnet
  • Tage en samtale med underviseren

  Generelt om tilsyn

  • Den tilsynsførende vil oftest være en læreruddannet fra den folkeskole, der ligger i jeres distrikt. Tilsynsførende kan også være en medarbejder fra afdelingen Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI).

  • Den tilsynsførende kan vælge at invitere jer til en indledende samtale.

  • Der føres tilsyn med hjemmeundervisningen mindst 2 gange pr. skoleår. 
   Den tilsynsførende kan vælge at gennemføre flere tilsyn.
   Det første tilsyn gennemføres senest to måneder efter, at hjemmeundervisningen er startet.

  • Tilsynet gennemføres som udgangspunkt der, hvor jeres barn hjemmeundervises. Der kan være forhold, hvor tilsynsførende vurderer, at tilsynet skal gennemføres på en skole.

  • Hjemmeunderviseren skal som start udarbejde en beskrivelse af, hvad der ønskes opnået med undervisningen, f.eks. hvilke fag der undervises i og på hvilket klassetrin, samt barnets forventede kunnen efter afslutningen af hvert undervisningsforløb.

  • Tilsynsførende skal have udleveret beskrivelsen ved første tilsyn.

  • Tilsynsførende kan beslutte at afholde prøver med barnet i et eller flere fag inden for de tre ovenstående fagområder.

  Vurdering af hjemmeundervisning

  Efter tilsynet udarbejder tilsynsførende en skriftlig vurdering af, hvorvidt barnets muligheder for faglig og personlig udvikling svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I får mulighed for at komme med bemærkninger til vurderingen, hvorefter I vil få en endelig afgørelse på, om undervisningen er vurderet tilfredsstillende.

  Hvis der er tvivl om, hvorvidt barnets muligheder for faglig og personlig udvikling svarer til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, vil I modtage besked om, hvad der bør ændres. Tilsynsførende vil afholde prøver med jeres barn i et eller flere fag. Hvis prøverne viser bekymring, vil prøverne blive afholdt igen efter 3 måneder. Hvis prøverne fortsat er mangelfulde, kontakter tilsynsførende Slagelse Kommunes skoleafdeling, der kan træffe afgørelse om, at jeres barn skal undervises i folkeskolen eller anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes.

 • Inspiration

  Inspiration til hjemmeundervisning kan hentes her

 • Loven

  Af friskoleloven § 35 fremgår det, at kommunen skal føre tilsyn med den undervisning, som børn får i hjemmet.

  I Slagelse Kommune føres tilsyn i henhold til ”Retningslinjer for hjemmeundervisning i Slagelse Kommune”.

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 26. januar 2022