Politiske pejlemærker for skoleområdet

For at børn og unge finder lyst til læring og trives igennem hele børne- og ungelivet vil Slagelse Kommune arbejde for, at organisationen, skolerne og de voksne indretter strukturer, som til enhver tid fremmer børns lyst til læring og trivsel og placerer børn og unge i centrum for centrale beslutninger i kommunen. Skolen skal være til for alle - med respekt for børns behov for forskellige læringsstile – og skoleområdets voksne skal sikre læring og trivsel for alle børn. Det betyder, at ingen politiske eller faglige beslutninger træffes, uden børn og unges stemme er inddraget i udviklingsprocesserne. Dette gælder både på individuelt niveau, men også i klasserne på skolerne og i administrationerne i kommunen.

  1. Øget elev- og forældresamarbejde
  2. Livsduelighed for den enkelte elev
  3. Mangfoldighed i undervisningen
  4. Større fokus på uddannelse og job i hele skoleforløbet
  5. Skoler med natur- og friluftprofil.
Siden er sidst opdateret 26. januar 2022