Røgfri skoletid

Fra 1. august 2019 har skolerne i Slagelse Kommune røgfri skoletid.

Elever og personale på alle folkeskoler, specialskoler, X-class og Ungdomsskolen i Slagelse Kommune har Røgfri skoletid.

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges eller benyttes andre former for tobak i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Røgfri skoletid omfatter alle elever, men også medarbejdere og gæster, herunder forældre, på skolerne er helt eller delvist omfattet af Røgfri skoletid.

Her på siden finder du information om Røgfri skoletid for både elever, forældre og medarbejdere. Der er blandt andet materialer og links, som kan understøtte arbejdet med Røgfri skoletid.

Retningslinjer for Røgfri skoletid
 • Til elever

  Politikerne i Slagelse Kommune har besluttet at indføre Røgfri skoletid, så du som elev kan slippe helt for røg, når du er i skole.

  Røgfri lejrskoler

  Røgfri skoletid betyder, at du ikke må ryge eller benytte andre tobaksformer såsom snus, e-cigaretter eller vandpibetobak i skoletiden – hverken på eller udenfor skolens område. Som elev er du også omfattet af Røgfri skoletid, når du er på ekskursion, lejrskole eller skolerejser. På skoleture af flere dages varighed må du derfor på intet tidspunkt ryge eller benytte anden tobak.

  Alle er omfattet af Røgfri skoletid

  Det er ikke kun dig som elev, der har Røgfri skoletid. Alle medarbejdere og gæster på skolen er også helt eller delvist omfattet af Røgfri skoletid.

  Det forventes, at alle, som færdes på en røgfri skole, overholder reglerne for Røgfri skoletid, på samme måde som det forventes, at skolens andre regler overholdes.

  Konsekvenser, hvis du bryder reglerne

  Hvis du som elev bryder reglerne for Røgfri skoletid, er skolens medarbejdere og ledelse i sin fulde ret til at iværksætte foranstaltninger overfor dig. Brud på reglerne har med andre ord konsekvenser for dig.

 • Til forældre

  Børn, unge og rygning hører ikke sammen. Derfor har politikerne i Slagelse Kommune besluttet at indføre Røgfri skoletid.

  Forældre er også omfattet af Røgfri skoletid

  Røgfri skoletid betyder, at hverken elever eller medarbejdere må ryge i skoletiden, uanset om de er på skolens område eller ej. Gæster på skolerne, herunder dig som forælder, er også omfattet af Røgfri skoletid. Det betyder, at du ikke må ryge eller benytte andre tobaksformer, når du færdes på skolens område.

  Der opfordres til, at du som forælder også undgår at ryge eller benytte andre tobaksformer, så længe du færdes i nærhed af skolen og dens elever eller deltager i skolerelaterede arrangementer. Det kan f.eks. være på parkeringspladsen, fortovet eller cykelstien, når du afleverer eller henter dit barn, eller til forældremøder, julearrangementer eller lignende. 

  Det forventes, at alle som færdes på en røgfri skole overholder reglerne for Røgfri skoletid, ligesom det forventes, at skolens andre regler overholdes. Brud på reglerne vil få konsekvenser.

  Tal med dit barn om rygning og tobak

  Som forælder er du en vigtig rollemodel for dit barn. Dit barn spejler sig i din adfærd, og din holdning til rygning har stor betydning for, om dit barn vil begynde at ryge. Det er derfor vigtigt, at du som forælder støtter op om Røgfri skoletid og støtter dit barn i at være røgfri.

  Unge forventer, at deres forældre blander sig i deres ryge- og tobaksvaner. Faktisk har unge større chance for at holde sig røgfri, hvis deres forældre taler med dem om rygning og følger med i deres og vennernes erfaringer med tobak. Unge, som forventer en negativ reaktion fra deres forældre, hvis de ryger, ryger sjældnere end andre unge.

  Snak om tobak

  Snakomtobak.dk er en hjemmeside til dig, som gerne vil støtte dit barn til ikke at ryge. Hjemmesiden indeholder råd og redskaber til, hvordan du bedst snakker med dit barn om rygning, uanset hvad dine egne erfaringer med tobak er (om du selv er ryger, tidligere ryger eller aldrig har røget).

 • For medarbejdere på skolerne

  Dette er en beskrivelse af retningslinjerne i korte træk, men ikke de juridisk gældende retningslinjer for Røgfri skoletid for medarbejdere. De gældende retningslinjer er under udarbejdelse og kan rekvireres hos kommunens HR-afdeling.

  Røgfri skoletid omfatter alle medarbejdere som færdes på skolerne, uanset om de er ansat på skolen eller ej. Det vil sige både lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, tandplejere, servicemedarbejdere, rengøringspersonale m.fl., som har deres gang på skolerne.

  Som medarbejder ansat på en skole betyder indførslen af Røgfri skoletid, at du har røgfri arbejdstid. Det gælder dog ikke, hvis du arbejder hjemme og ved transport til og fra møder.

  Som medarbejder som ikke er ansat på skolerne, betyder Røgfri skoletid, at du ikke må ryge eller benytte andre tobaksformer, når du færdes på skolernes område. Der opfordres dog til, at du heller ikke ryger eller benytter andre tobaksformer, så længe du færdes i nærheden af skolerne og eleverne. Det kan fx være ved vedligehold af fortove, rabatter, som grænser op til skolerne.

Materiale om Røgfri skoletid
 • Indsatskatalog: Røgfri skoletid

  I indsatskataloget til skolerne finder du forslag til indsatser og aktiviteter, som kan understøtte implementeringen af Røgfri skoletid. Indsatserne kan kombineres, som I ønsker det, afhængigt af skolens tid og ressourcer. Det er op til jer som skole, hvordan I vil arbejde med og understøtte Røgfri skoletid.

  Det er Folkesundhed i Slagelse Kommune, der har lavet indsatskataloget. Hvis du har spørgsmål om indsatskataloget eller implementering af Røgfri skoletid, er du velkommen til at kontakte:

  • Maria Bjerring Zangenberg
   Udviklingskonsulent og koordinator for Røgfri skoletid
   Folkesundhed, Slagelse Kommune
   Mail: mapet@slaglese.dk 
   Tlf: 58 57 40 14
Aftaler
 • Tobaksfri aftale

  En tobaksfri aftale er en skriftlig aftale mellem elev og forælder. Eleven lover ikke at ryge eller bruge anden form for tobak, og forælderen lover at støtte op om beslutningen ved at tale med barnet om tobak.

  Aftalen gælder for et skoleår og kan fornys hvert år.

  Selvom eleven har prøvet at fx ryge tidligere, kan man godt indgå en tobaksfri aftale. Forælderens egne tobaksvaner har ikke betydning for, om man kan indgå aftalen.

  I selve aftalen kan forælderen vælge, hvordan han eller hun vil beskytte sit barn mod tobak.

  Elev og forælder skriver både under på en tobaksfri aftale til hjemmet og på en kop af aftaleni, som opbevares på skolen.

  Tobaksfri aftaler

  I en tobaksfri aftale skriver elev og forælder under på aftalen. Derudover indeholder dokumentet de samme informationer, som du kan læse her på siden.

  Skolen gemmer aftalen indtil skoleårets afslutning, men elev og forælder kan til enhver tid give skolen besked om, at aftalen skal slettes.

  Aftalen bliver ikke delt med andre. Hvis skolen afholder en lodtrækning blandt elever med en røgfri aftale, giver jeg hermed samtykke til, at mit barn må deltage.

  Sådan følger du som forælder op på aftalen

  • Spørg jævnligt ind til dit barns oplevelser med rygning/tobak
  • Tal åbent med dit barn om tobak - uden løftede pegefingre
  • Tag en snak med dit barn, hvis du får mistanke om, at han eller hun har prøvet at ryge eller brugt anden form for tobak.

  Det kan være svært at tage hul på snakken om tobak - især hvis du selv ryger. Du kan få hjælp til det på hjemmesiden:

  Her kan du også læse, hvordan du kan hjælpe dit barn til at stoppe med at ryge, hvis det allerede er begyndt.

Undervisningsmateriale
 • X-IT

  X:IT er en rygeforebyggende indsats, der består af tre elementer, som alle bør implementeres for størst mulig effekt på tobaksforebyggelsen. X:IT kan halvere andelen af elever, der ryger i forhold til skoler, som kun følger den almindelige lovpligtige undervisning.

  Læs mere om X:IT:

  Vil I implementere X:IT? Kontakt:

  • Tenna Børsting Christiansen
   Projektleder
   Kræftens Bekæmpelse
   Mail: tennabc@cancer.dk
   Tlf: 35257538
 • Cool Uden Røg

  Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning og identitet. Forløbet består af tre moduler, som gennem diskussioner, øvelser og film sætter fokus på, hvorfor nogle unge begynder at ryge.

  Med Cool Uden Røg kan man arbejde målrettet med emnet rygning i f.eks. dansk, biologi eller samfundsfag.

  Du finder undervisningsmateriale og lærervejledning her:

 • Gå op i røg

  Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale til folkeskolens 7.-9. klasser udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Materialet er nemt at gå til og giver eleverne lyst til at lære om rygning og tobak.

  Eleverne lærer blandt andet at forklare sociale mekanismer og samfunds- samt helbredsmæssige forhold i relation til rygning. De træner kompetencer til at sige fra, reflektere og til at kunne argumentere for eller imod en sag.

  Gå op i Røg henvender sig især til fagene dansk, samfundsfag, geografi, biologi, matematik samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

  Du finder undervisningsmateriale og lærervejledning her:

 • Tobaksfri aftaler

  Tobaksfri elevaftale

  En tobaksfri aftale mellem elev og forældre er en hensigtserklæring fra eleven om ikke at ryge det kommende skoleår. Aftalen er gældende et skoleår af gangen og kan skrives i starten af året fra 7.-9. klasse.

  Tobaksfri aftaler opfordrer eleverne til at tage et aktivt valg i forhold til rygning, holder dem fast i deres beslutning og sikrer dem støtte fra en voksen.

  Tobaksfri klasseaftale

  Underviserne i udskolingsklasserne kan lave Tobaksfri klasseaftaler sammen med eleverne. Aftalen gælder i et skoleår af gangen og kan skrives i starten af året fra 7.-9. klasse.

  Tobaksfri klasseaftaler opfordrer eleverne til at tage en fælles beslutning om at fastholde tobaksfrihed i klassen. På den måde forpligter eleverne hinanden på, at de skal forblive tobaksfrie.

 • Rejsehold i rygeforebyggelse

  Alle grundskoler i kommunen kan benytte sig af sundhedstjenestens Rejsehold i Rygeforebyggelse. Rejseholdet tilbyder undervisning til alle 8. klasser, men kommer også gerne ud i øvrige udskolingsklasser ved behov.

  Rejseholdet underviser eleverne i konsekvenser ved rygning, snus, vandpibe m.m. samt hash. Undervisningen giver eleverne mulighed for at reflektere over deres egen sundhed.

  For mere om Rejseholdet i rygeforebyggelse, kontakt:

  • Helle Bagge
   Sundhedsplejerske
   Rejseholdet i rygeforebyggelse
   Mail: hemel@slagelse.dk

  • Annette Jørgensen
   Sundhedsplejerske
   Rejseholdet i rygeforebyggelse
   Mail: annjo@slagelse.dk

   

Få hjælp til rygestop
 • Rygestop individuelt eller i gruppe

  Røgfri skoletid tvinger ikke nogen til et rygestop, men det forventes at både elever, medarbejdere og gæster på skolerne overholder retningslinjerne for Røgfri skoletid. Der kan være elever og medarbejdere, som på baggrund af Røgfri skoletid ønsker at stoppe med at ryge.

  Der er forskellige muligheder for at få hjælp til rygestop, men fælles for tilbuddene er, at du skal være motiveret for at stoppe med at ryge.

  Rygestop i grupper eller individuelt

  Du kan få et gratis rygestoptilbud i en gruppe eller individuelt, og i 2019 kan du få tilskud til nikotinpræparater.

 • XHALE - et digitalt rygestoptilbud

  XHALE er et digitalt rygestopprogram, som kan hjælpe unge med at blive røgfri. XHALE byder blandt andet på opmuntrende videoer fra rygestoprådgivere, en stopplan, daglige motiverende beskeder, øvelser og gode råd til at klare et rygestop.

  XHALE fås både som app og webprogram. Begge dele er gratis.

Siden er sidst opdateret 12. august 2019