Skolepolitik

Skolepolitikken er en fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet.

Politikken omfatter elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Ligeledes udstikker politikken rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Politikken er bygget op om fire temaer, hvorunder der er opsat en række mål. De første 3 mål kommer direkte fra folkeskolereformen og er nationale mål, de sidste mål udspringer af et lokalt ønske om, at profilere kommunens folkeskoler i denne retning. De fire temaer er: