Valg til skolebestyrelse

Stil op til skolebestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole

Skolebestyrelsen har stor indflydelse på kvaliteten i folkeskolen. På alle folkeskoler i Slagelse Kommune er der i foråret 2018 valg til skolebestyrelsen. Det giver dig som forælder mulighed for at stille op og blive valgt ind i skolebestyrelsen fra 1. august.

Hvad laver skolebestyrelsen?

Forældrene spiller en afgørende rolle for folkeskolen, og i de seneste år har skolebestyrelserne fået større indflydelse. Skolebestyrelsen godkender bl.a. skolens budget og fastsætter principper for skolens arbejde. Det kan f.eks. omhandle antallet af timer på hvert klassetrin, understøttende undervisning, valgfag, specialundervisning, trivsel, brug af mobiltelefoner eller samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen udtaler sig også til det politiske udvalg i sager på skoleområdet, inden der træffes politisk beslutning.

Hvornår er der valg?

Alle folkeskoler i Slagelse Kommune holder valg i foråret, og fristen for valget planlægges på den enkelte skole. Dit barns skole vil informere dig om valget, og du vil kunne finde informationer om valget på skolens hjemmeside fra den 14. marts. Alle valg skal være afsluttet inden sommerferien.

Hvem kan stille op, og hvem kan stemme?

Hver skole laver en liste over forældre på skolen, der kan stemme og stille op til skolebestyrelsen. Alle forældre med forældremyndigheden over børn, der går på skolen eller starter 1. august, kan stemme og stille op til bestyrelsen.

Ønsker du at stille op til valget, kan du henvende dig til skolens leder eller på et opstillingsmøde på skolen.

I Slagelse Kommune har vi et ønske om, at skolebestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor opfordres alle forældre med børn i folkeskolen til at stille op eller stemme ved skolebestyrelsesvalget.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være forældre i skolebestyrelsen, men lysten til aktivt at bidrage til skolens udvikling.

Sådan bliver man valgt

Hvis de opstillede kandidater kan blive enige om, hvem der skal ind i skolebestyrelsen bliver der fredsvalg. Hvis det ikke er muligt at opnå fredsvalg, orienterer skolen alle forældre om, hvordan og hvornår afstemningen skal foregå.

Eksterne medlemmer i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen kan beslutte at udpege op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger. Det vil være udover det fastsatte antal medlemmer i skolebestyrelsen.

 

Siden er sidst opdateret 27. februar 2018