Valg til skolebestyrelsen

Få indflydelse på dit barns skole – stil op til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har stor indflydelse på kvaliteten i folkeskolen. På alle folkeskoler i Slagelse Kommune er der i foråret 2022 valg til skolebestyrelsen. Det giver dig som forælder mulighed for at stille op og blive valgt ind i skolebestyrelsen fra 1. august.

Hvad laver skolebestyrelsen?

Forældrene spiller en afgørende rolle for folkeskolen, og i de seneste år har skolebestyrelserne fået øget indflydelse. Skolebestyrelsen godkender bl.a. skolens budget og fastsætter principper for skolens arbejde. Skolebestyrelsen udtaler sig også til det politiske fagudvalg i sager på skoleområdet, inden der træffes politisk beslutning.

Hvornår er der valg til skolebestyrelserne?

Alle folkeskoler i Slagelse Kommune holder valg i foråret, og fristen for valget planlægges på den enkelte skole. Dit barns skole vil informere dig om valget, og du vil kunne finde informationer om valget på skolens hjemmeside fra den 14. marts. Alle valg skal være afsluttet inden sommerferien.

Hvem kan stille op, og hvem kan stemme?

Hver skole laver en liste over forældre på skolen, der kan stemme og stille op til skolebestyrelsen. Alle forældre med forældremyndigheden over børn, der går på skolen eller starter 1. august kan stemme og stille op til bestyrelsen. Har du ikke forældremyndighed, kan du henvende dig til skolens leder og blive oplyst om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan stemme og stille op til skolebestyrelsen.

Ønsker du at stille op til valget, kan du henvende dig til skolens leder eller på et opstillingsmøde på skolen. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være forældre i skolebestyrelsen, men lysten til aktivt at bidrage til skolens udvikling.

Siden er sidst opdateret 9. februar 2022