Fleksløntilskud

Når du er ansat i et fleksjob efter den 1. januar 2013, kan du få udbetalt et supplement til din løn, også kaldet et fleksløntilskud.

Beregning af fleksløntilskud

 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 98% af den højeste dagpengesats (18.489 kr. pr. måned i 2019) og udbetales månedsvis bagud.

 • Lønnen i fleksjobbet og fleksløntilskuddet kan dog aldrig overstige lønnen for fuld tid i den pågældende stilling.

 • Tilskuddet nedsættes på baggrund af løn og pensionsbidrag i fleksjobbet samt eventuel anden arbejdsindtægt. Nedsættelsen udgør 30% indtil den samlede lønindtægt udgør 14.686 kr. pr. måned (2019). Derefter udgør nedsættelsen 55 % af resten af lønindtægten.

 • Fleksløntilskuddet fratrækkes et ATP-bidrag på 5%, dog højest 500 kr. om måneden.

 • Kommunen yder et bidrag til ATP-bidrag afhængigt af antallet af timer med fleksløntilskud.

 • Modtager du sygedagpenge eller barselspenge fra kommunen, når du er ansat i fleksjob, sker der fuldt fradrag for disse.

 • Får du løn under sygdom, barsel eller ferie, nedsættes dit tilskud efter de almindelige beregningsregler

På borger.dk finder du den vejledende fleksløntilskudsberegner

Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan jeg forvente at i har behandlet sagen om mit fleksløntilskud?

  Du kan forvente, at vi har behandlet dit tilskud inden 2 uger fra vi har modtaget besked om, at du er startet i fleksjob. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

Siden er sidst opdateret 5. september 2019