Fleksløntilskud

Hvis du er ansat i et fleksjob efter den 1. januar 2013, kan du få udbetalt et fleksløntilskud som supplement til din løn.

På borger.dk finder du en vejledende beregner af fleksløntilskud, hvor du ved at indtaste din timeløn og antal løntimer pr. uge, kan få en cirkaberegning af din samlede månedsindtægt i fleksjobbet.

Du kan også få foretaget en cirkaberegning i sygedagpengeteamet. Se kontaktoplysninger.

Kort om beregningen af fleksløntilskud:

 • Fleksløntilskuddet kan maksimalt udgøre 98% af højeste dagpengesats (18.964 kr. pr. måned i 2022). Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.
   
 • Din løn og det udbetalte fleksløntilskud fra kommunen kan aldrig overstige den løn du ville have modtaget, hvis du havde været ansat på fuld tid i stillingen.

 • Fleksløntilskuddet nedsættes med 30% af din løn inkl. pensionsbidrag. Tilskuddet nedsættes yderligere, hvis din løn overstiger kr. 15.401 kr. om måneden (i 2022).

 • I beregningen af fleksløntilskuddet fratrækkes ATP-bidrag, og der tages højde for om du har modtaget feriepenge, sygedagpenge og barselsdagpenge i beregningsperioden.
Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan jeg forvente at i har behandlet sagen om mit fleksløntilskud?

  Du kan forvente, at vi har behandlet dit tilskud inden 2 uger fra vi har modtaget besked om, at du er startet i fleksjob. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

Siden er sidst opdateret 4. januar 2022