Ledighedsydelse

Alle der er visiteret til et fleksjob og er ledige, kan få ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales af kommunen til dig, der er berettiget til fleksjob.

Det er Jobcentret, der træffer afgørelse om fleksjob og ledighedsydelse.

Hvornår kan du få ledighedsydelse 

 • I perioden efter visitationen til fleksjob 
 • Ved ledighed efter et fleksjob 
 • I perioder med sygdom eller barsel 
 • Ved afholdelse af ferie eller 
 • Ved midlertidig afbrydelse i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. 

Hvis du er ansat i ustøttet beskæftigelse, men forud for dette har været berettiget til ledighedsydelse eller har været ansat i fleksjob, kan du få ledighedsydelse:

 • Ved ledighed efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse
 • I perioder med sygdom eller barsel
 • Ved afholdelse af ferie
 • Ved midlertidig afbrydelse i arbejdet, som ikke kan tilregnes dig selv  

Beløb

Du får ledighedsydelse svarende til 89 procent af højeste dagpengesats hvis:

 • du ville være berettiget til at modtage syge- eller barselsdagpenge eller
 • du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder i træk inden for de senest 18 måneder

Du får ledighedsydelse svarende til 80 procent af højeste dagpengesats, hvis du ikke opfylder betingelserne for den højere sats og har børn.

Du får ledighedsydelse svarende til 60 procent af den højeste dagpengesats, hvis du ikke opfylder betingelserne for den højere sats og ikke har børn.

Ledighedsydelsen nedsættes hvis du har lønindtægt eller anden indtægt ved siden af.  

Udbetaling 

Ledighedsydelse udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden.

Ledighedsydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Ledighedsydelsen ydes for indtil 5 dage om ugen. 

Ferie

Du kan kontakte Jobcentret omkring reglerne for ferie.

Spørgsmål og svar
 • Hvornår får jeg min ledighedsydelse?

  Rådgivning og Udbetaling behandler din sag om ledighedsydelse samme dag, vi får besked fra Jobcentret.

  Udbetalingen følger den almindelige månedsudbetaling.