Ledighedsydelse

Alle der er visiteret til et fleksjob og er ledige, kan få ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales af kommunen til dig, der er berettiget til fleksjob.

Det er Jobcentret, der træffer afgørelse om fleksjob og ledighedsydelse.

Hvornår kan du få ledighedsydelse 

 • I perioden efter visitationen til fleksjob 
 • Ved ledighed efter et fleksjob 
 • I perioder med sygdom eller barsel 
 • Ved afholdelse af ferie eller 
 • Ved midlertidig afbrydelse i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. 

Hvis du er ansat i ustøttet beskæftigelse, men forud for dette har været berettiget til ledighedsydelse eller har været ansat i fleksjob, kan du få ledighedsydelse:

 • Ved ledighed efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse
 • I perioder med sygdom eller barsel
 • Ved afholdelse af ferie
 • Ved midlertidig afbrydelse i arbejdet, som ikke kan tilregnes dig selv  

Udbetaling 

Ledighedsydelse udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden.

Ledighedsydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Ledighedsydelsen ydes for indtil 5 dage om ugen. 

Ferie

Du kan kontakte Jobcentret omkring reglerne for ferie.

Telefontid vedr. ledighedsydelse

Henvendelse til Jobcentret vedr. ledighedsydelse skal ske i telefontiden mellem kl. 8.30 - 10.30.

 

Læs mere om ledighedsydelse
 • Jeg er godkendt til fleksjob, men ledig

  Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

  Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til jobsamtaler med dit jobcenter mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal du møde til jobsamtaler, når jobcenteret mener, at der er behov for det. Du har også ret til selv at bede om at komme til jobsamtale i jobcenteret. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden ret til at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed.

  Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, jobcentret giver, herunder et tilbud om fleksjob. Du kan få hjælp af dit jobcenter til at finde et fleksjob eller få gode råd til din jobsøgning.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor meget kan jeg få i ledighedsydelse?

  Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 17.222 kr. (2022) pr. måned. Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • Du modtager sygedagpenge
  • Du deltager i revalidering efter Min Plan
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

  Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

  • Hvis du er forsørger, modtager du 15.570 kr. (2022) pr. måned.
  • Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 11.716 kr. (2022) pr. måned.

  Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

  Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Ledighedsydelse ved ferie

  Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob.

  Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Har du modtaget ledighedsydelse hele ferieåret optjener du 5 ugers ferie. I øvrige tilfælde sker der en forholdsmæssig beregning.

  Du skal afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieafholdelsesperioden slutter, det vil sige 4 måneder efter ferieårets udløb. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.

  Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i. Men det gælder kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

  Du skal søge om ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie begynder. Hvis du først kontakter jobcentret, efter ferien er startet, har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du har kontaktet jobcentret.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Hvornår får jeg min ledighedsydelse?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger efter Rådgivning og Udbetaling har modtaget besked herom fra Jobcentret. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Siden er sidst opdateret 27. juni 2022