Socialt Frikort

Tjen lidt ekstra ved siden af din offentlige ydelse uden modregning

Er du ledig og har du, som mange andre, problemer med eksempelvis:

 • misbrug
 • angst
 • depression

så kan du måske få et socialt frikort og tjene penge ved siden af din offentlige ydelse uden modregning. Et socialt frikort giver dig i 2019 og 2020 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse. Hvis du fx får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension. 

Et socialt frikort
 • Det kræver
  • At du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.

  • At du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service. Fx modtager personlig støtte efter servicelovens §85, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.

  • At du ikke har været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.

  • At du ikke har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.

  • At du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.
 • Sådan gør du

  Du kan selv vælge måden, hvorpå du vil ansøge om et socialt frikort

  1. Du kan bruge selvbetjeningsløsningen herunder, hvis du har Nem-Id.
    
  2. Har du mulighed for at bruge digital post, kan du sende din ansøgning til handicapvoksen@slagelse.dk

  3. Hvis du ikke har mulighed for at bruge digital post, kan du få hjælp til at udfylde og skanne din ansøgning her:

  • Borgerservice
  • Kirkens Korshær Varmestuer
  • Netværkshusene
  • Toften
  • Jobcenteret
  • Opsøgende gademedarbejdere

  Ansøgning du kan printe ud, udfylde og skanne/sende finder du her:

  Se mere her: 

 • Hvilket arbejde tæller med

  For at bruge dit sociale frikort skal arbejdet være et helt ordinært arbejde. Det må ikke være et løntilskudsjob eller lønnet praktik. Det kan fx være:

  • pakkeopgaver
  • pedelarbejde
  • tømning af containere
  • til kantine
  • let rengøringsarbejde
  • kørselsopgaver
  • bortskaffelse af affald
  • arkivering
  • printopgaver
  • postafhentning
  • oprydning
  • vanding af blomster
  • mindre IT-opgaver
  • sæsonhjælp

  Lønniveauet aftales mellem dig og din arbejdsgiver, og du er omfattet af de almindelige rettigheder som andre lønmodtagere. Dvs. din arbejdsgiver skal leve op til samme lovkrav ved ansættelse, som der i øvrigt gælder for andre personer, som ikke er en del af det sociale frikort.

  Du kan bruge dit sociale frikort hos både private og offentlige virksomheder og organisationer. Arbejde udført for privatpersoner eller i egen selvstændige erhvervsvirksomhed tæller ikke med.

 • Hvor meget må jeg tjene

  20.000

  Du kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit i hvert af årene 2019 og 2020. Det sociale frikort nulstilles automatisk 1. januar 2020, så du – hvis du allerede har tjent 20.000 i 2019 – igen kan tjene 20.000 i 2020. Hvis du tjener mere end 20.000 på et år, vil du blive omfattet af de almindelige modregnings-regler, ferieregler mv.

  Optjener jeg feriepenge?

  Feriebetaling er en del af din indtægt på det sociale frikort og medregnes i din løn. Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du arbejder. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned får du 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage. Når du stopper på arbejdspladsen får du udbetalt dine feriepenge for den ferie, du ikke har afholdt.

  Hvor lang tid gælder det sociale frikort?

  Det sociale frikort er en forsøgsordning, der gælder til 31. december 2020.
  Hvis du får tildelt et socialt frikort, gælder det helt frem til udgangen af 2020 – også selv om, du ikke bliver ved med at opfylde kriterierne.

  Tæller timerne med i forhold til 225-timersreglen

  Det er dit jobcenter, der vurderer, om du kan arbejde fuldt effektivt på det ordinære arbejdsmarked, og om du derfor skal arbejde 225 timer på et år.
  Er du undtaget kravet om at arbejde 225 timer på et år, er det også dit jobcenter, der konkret vurderer, om du fortsat kan være undtaget fra kravet i forhold til det arbejde, du udfører på det sociale frikort. Hvis du er omfattet af 225-timersreglen, tæller dine timer i udgangspunktet med.

   

 • Du skal selv være aktiv i at finde et job

  Inspiration til at søge job med socialt frikort

  Hotjob på jobnet viser job, der ikke kræver specifikke kompetencer (såsom serveringspersonale, budtransport, forlystelsesmedarbejder, pakkerimedarbejder mv.)

  • Brug dit netværk (familie, venner og bekendte) i jagten på job.

  • Søg uopfordret – også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger bliver ikke annonceret.

  • Vær opmærksom på, at der også er mange sæsonjob inden for f.eks. gartneri, frugtavl, skovbrug, restaurant mm.