Lønmodtagere i øget risiko ved smitte med Covid-19

Et enigt Folketing vedtog den 20. maj 2020 en ændring af sygedagpengeloven, som betyder, at der i en midlertidig periode vil være ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

Læs mere om reglerne her:

Blanket til brug ved arbejdsgivers erklæring:

Spørgsmål og svar
 • Hvornår får jeg mine sygedagpenge?

  Sygedagpenge bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden, og pengene sættes ind på din NemKonto.

 • Hvornår kan jeg forvente, at min ansøgning om sygedagpenge er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

 • Hvordan søger jeg om sygedagpenge?

  Når du bliver syg, skal du straks meddele dette til din arbejdsgiver eller A-kasse.

  Hvis du er selvstændig, skal du søge om sygedagpenge via den elektroniske løsning NemRefusion.

  I forbindelse med din sygefraværssag, skal du give en række oplysninger til kommunen.

  Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

  Du skal følge linket i meddelelsen i din digitale postkasse og indtaste oplysningerne i Mit Sygefravær.

  Dit svar betragtes som en ansøgning.

  Hvis du er bevilget undtagelse fra digital selvbetjening, kan du aflevere skemaer, blanketter, oplysningssedler, raskmelding osv. i alle kommunens Borgerservicecentre

   

   

   

 • Hvor meget får jeg udbetalt i sygedagpenge?

  Lønmodtager

  Hvis du er sygemeldt fra et arbejdsforhold, beregnes dagpengene efter din arbejdstid og ud fra en gennemsnitlig løn fra de seneste 3 måneder forud for 1. sygedag. 

  Du kan dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge, som i 2021 er 120,54 kr. i timen, uanset hvor høj din indtægt har været forud for sygefraværet. 

  Selvstændig

  Er du selvstændig erhvervsdrivende, beregnes dine sygedagpenge på baggrund af indtægten fra din virksomhed. Til brug for beregningen anvendes den seneste årsopgørelse fra SKAT. Du vil dog maksimalt modtage den højeste sats for sygedagpenge, som i 2021 er 120,54 kr. i timen.

  Hvis du har tegnet frivillig forsikring, har du ret til minimum 2/3 af dagpengenes højeste sats, uanset resultatet af årsopgørelsen.  

  Ledig

  Hvis du er sygemeldt fra en A-kasse, har du ret til det samme beløb i sygedagpenge, som du får i understøttelse fra A-kassen.

Siden er sidst opdateret 10. juni 2020