Regres

Slagelse Kommune har indgået aftale med eksternt firma om inddrivelse af krav på regres for sygedagpenge

HjulmandKaptain og Slagelse Kommune har indgået aftale om, at HjulmandKaptain assisterer os med at inddrive vores krav på regres for sygedagpenge.

Når kommunen har haft udbetalinger til sygedagpenge i forbindelse med din sygemelding, kan vi kræve sygedagpengene erstattet, hvis der er en ansvarlig skadevolder, som er skyld i sygemeldingen.

Det kan typisk være, hvis du er kommet til skade i forbindelse med 

  • trafikulykke
  • gledet på et fortov, som ikke er ryddet
  • arbejdsulykke, som burde have været undgået
  • behandlingsskade
  • udsat for et overfald

Hvis HjulmandKaptain har en mistanke om, at der kan være en ansvarlig skadevolder i forbindelse med din sygemelding, sender de derfor et skema til dig, som du bedes udfylde.