Uddannelse

Slagelse by er uddannelsesmetropol med over 7000 studerende. Vi dækker alt fra erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser til erhvervsakademi-uddannelser, professionsuddannelser og universitetsuddannelser.

Om uddannelse
 • Find Uddannelse

  Er du ung og skal have hjælp til at finde ud af, hvordan du kommer i gang med en ungdomsuddannelse? Eller er du forældre og er i tvivl på dit barns vegne?

  Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Slagelse, yder professionel uddannelsesvejledning til elever i grundskolen, i 10. klasse og til unge under 25 år, der har brug for vejledning i forhold til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller måske er i fare for at droppe ud af en ungdomsuddannelse.

  Du kan finde en vejleder på

  Her kan du også læse mere om vejledning og uddannelser.

  Du kan også finde UU Slagelse på Facebook:

  Har du gennemført en ungdomsuddannelse og vil du vejledes til videregående uddannelser, kan du kontakte Studievalg Sjælland:

  Endelig kan du finde oplysninger om såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser på Uddannelsesguiden:

 • Forberedende Grunduddannelse, FGU

  Er du ikke helt klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, kan du starte på den Forberedende Grunduddannelse FGU.

  Her kan du vælge 3 spor:

  AGU (Almen grunduddannelse) hvis du f. eks. gerne vil videre på HF.

  PGU (Praktisk grunduddannelse) hvis du gerne vil påbegynde en teknisk erhvervsuddannelse eller SOSU.

  EGU (Erhvervs grunduddannelse) hvis du ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og gerne vil tilknyttes en virksomhed fra starten.

  Du kan læse mere om

  For at starte på en FGU, skal du målgruppevurderes af en vejleder fra UU Slagelse.

  Du kan finde din vejleder her:

 • Gymnasiale uddannelser

  På Slagelse Gymnasium kan du få den almene studentereksamen (3-årig) eller læse HF (2-årig). 

  ZBC kan du læse Teknisk Gymnasium (HTX) med fokus på matematik, teknik og naturvidenskab samt Handelsgymnasium (HHX) med fokus på økonomi, markedsføring, fremmedsprog og it.
  eller
  EUX - erhvervsuddannelse + gymnasial eksamen.
  Med EUX behøver du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. EUX er en erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, der giver de samme studiekompetencer som en gymnasial eksamen. Det betyder, at det tager lidt længere tid at få svendebrevet, men til gengæld har du adgang til videregående uddannelser, når du er færdig. EUX er en vekseluddannelsen ligesom andre faglige uddannelser. Det vil sige, at du på hovedforløbet veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skolen.

  På VUC Klar kan du læse HF 2 årig eller som enkeltfag.

 • Videregående uddannelser

  I Slagelse Kommune kan du tage en videregående uddannelse. Du kan vælge mellem mange forskellige typer af uddannelsesretninger. Uddannelserne varierer mellem 2-4 år for en kort eller mellemlang uddannelse til universitetsuddannelser på 5-6 år.