Ungdommens Uddannelsesvejledning

Er du ung og skal have hjælp til at finde ud af, hvordan du kommer i gang med en ungdomsuddannelse? Eller er du forældre og er i tvivl på dit barns vegne?

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Slagelse, yder professionel uddannelsesvejledning til elever i grundskolen, i 10. klasse og til unge under 25 år, der har brug for vejledning i forhold til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller måske er i fare for at droppe ud af en ungdomsuddannelse.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Relationel vejledning om krav og muligheder i forhold til forskellige uddannelser,
  • brobygningsforløb til ungdomsuddannelser og praktikforløb, så du kan blive mere afklaret,
  • etablering af mentorstøtte, lektiehjælps- / rollemodelordninger,
  • hjælp til SPS-støtte, hvis du f. eks. er ordblind eller har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse,
  • målgruppevurdering i forhold til produktionsskoleforløb, EGU og STU
  • at arbejde med din personlige og sociale udvikling, så du bliver klar til at vælge ungdomsuddannelse.
Siden er sidst opdateret 8. marts 2022