Aftenskoleoplysninger

Sådan orienterer du os om ændringer i aftenskolen.

Alle aftenskoler har pligt til at meddele kommunen, når der sker ændringer i aftenskolens oplysninger. Det kan fx være ændringer i kontaktoplysninger, bestyrelsessammensætning mv.

Brug oplysningsskema

Du indberetter ændringer ved hjælp af oplysningsskemaet i den røde selvbetjeningsboks.

Oplysningsskemaet indeholder bl.a. oplysninger om aftenskolens bestyrelse, CVR.nr./NemKonto mv. samt andre praktiske oplysninger, der skal hjælpe os til at kunne komme i kontakt med jer, så vi fx kan udbetale jeres tilskud korrekt.

Tilskud og lokaler

Oplysningsforbund og aftenskoler kan søge om tilskud til almindelig undervisning herunder fleksible tilrettelæggelsesformer og handicap- og instrumentalundervisning. Aftenskolerne kan desuden søge om anvisning af lokaler gennem tilskuds- og bookingsystemet Winkas.

Din aftenskole skal dog først afgive erklæring om, at den indhenter børneattester i forbindelse med ansættelser af personer, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år, før aftenskolen kan modtage tilskud og få tildelt lokaler.

Du kan læse mere om tilskud, lokaler og krav om børneattester ved at trykke på de relevante links i den grå boks her på siden.

Siden er sidst opdateret 14. marts 2021