Idræt og Talent

Idræt er et højt prioriteret indsatsområde. Vi gør meget for at understøtte og anerkende idrætslivet på både bredde- og elitesiden.

Idræt er et højt prioriteret indsatsområde i Slagelse Kommune, og der er en klar ambition om, at så mange som muligt skal bevæge sig.

Målet er, at der i 2025 er 50 % af kommunens borgere, som dyrker idræt i en forening, og 75 % af borgerne som er fysisk aktive.

Der findes allerede et rigt og varieret idrætsliv i kommunen med tilbud, der kan udfordre på både bredde- og eliteplan, og du kan læse mere om de forskellige tilbud nedenfor.

Idrætspolitik
Idrætshonorering
Talent og elite
 • Team Danmark Elitekommune
  Team Danmark Elitekommune samarbejdet understøtter talent- og elitearbejdet i Slagelse Kommune.
  Læs mere om Team Danmark samarbejdet
 • Slagelse Talent og Elite
  Slagelse Talent & Elite er et samarbejde mellem Slagelse Kommune, 6 foreninger og forskellige uddannelsesinstitutioner. Ordningen henvender sig til unge studerende, som har viljen og potentialet inden for sport.
  Læs mere om ordningen, optagelse og sportscollege
 • Idrætstalentklasser
  Idrætstalentklasserne på Nymarkskolen giver kommunens unge idrætstalenter i folkeskolen bedre mulighed for at kombinere både skole og idræt.
  Læs mere om Idrætstalentklasserne
 • Eliteboard
  Eliteboardet er sammensat af stærke kompetencer inden for talent og elitearbejde

  Eliteboardet skal medvirke til at sikre en bred og god implementering af Slagelse Kommunes Talent- og Elitestrategi.

  Eliteboardet er oprettet som en del af strategien for Slagelse Talent og Elite og skal hjælpe med følgende opgaver:

  • Udvælgelse af prioriterede idrætter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark
  • Udarbejdelse og udvikling af optagelsesprocedure
  • Opfølgning på og evaluering af Slagelse Kommunes Talent- og Elitestrategi
  • Anbefale fordeling af midler til de prioriterede idrætters særlige indsatser
  • Løbende sparring med Slagelse Talent og Elite omkring mentalforløb, behandlernetværk osv.

  Sammensætning af Eliteboard

  I implementeringsfasen er Eliteboardet sammensat af flere forskellige personer, både én idrætskonsulent fra Fritidsafdelingen, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Slagelse, repræsentanter fra eliteklubberne, én atlet fra ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og én konsulent fra Team Danmark.

 • Sports Team Slagelse
  Sports Team Slagelse er et samarbejde mellem foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Slagelse Kommune. Samarbejdet bygger på et fælles ønske om at støtte og videreudvikle idrætten i kommunen.

  Hvert år uddeler Sports Team Slagelse mellem 600.000-700.000 kr. i støtte til eliteidrætten i Slagelse Kommune.

  Slagelse som idrætskommune

  Slagelse Kommune rummer mange dygtige eliteidrætsudøvere i en række forskellige sportsgrene. Og gennem deres virke og resultater er de med til at profilere kommunen og gøre den kendt som en attraktiv idrætskommune.

  Klubberne kan f.eks. få en økonomisk håndsrækning fra Sports Team Slagelse til talentudstyr, elitetræning og talentcenter.

Breddeidræt
Selvorganiseret idræt
Samarbejdspartnere
Siden er sidst opdateret 14. oktober 2021