Idræt og Talent

Idræt er et højt prioriteret indsatsområde. Vi gør meget for at understøtte og anerkende idrætslivet på både bredde- og elitesiden.

Idræt har en positiv betydning for borgernes sundhed og trivsel. Den fremmer integrationen og styrker fællesskabet. Og endelig er den med til sætte kommunen på landkortet og gøre os til et attraktivt sted at bosætte sig og besøge. Derfor er idræt et højt prioriteret indsatsområde i Slagelse Kommune.

Den klare ambition i kommunens nye idrætspolitik er, at så mange som muligt skal dyrke idræt og bevæge sig. Målet er, at der i 2025 er 50 % af kommunens borgere, som dyrker idræt i en forening, og 75 % af borgerne som er fysisk aktive.

Der findes allerede et rigt og varieret idrætsliv i kommunen med tilbud, der kan udfordre på både bredde- og eliteplan. 

Du kan læse mere om de forskellige tilbud og muligheder på idrætsområdet neden for samt i de grå bokse på siden.

Idrætspolitik
Talent og elite
 • Team Danmark Elitekommune
  Team Danmark Elitekommune samarbejdet understøtter talent- og elitearbejdet i Slagelse Kommune.
  Læs mere om Team Danmark samarbejdet
 • Slagelse Talent og Elite
  Slagelse Talent og Elite er et kommunalt idrætstilbud for unge studerende i Slagelse Kommune, som har et særligt talent inden for idrætten.
  Læs mere om tilbuddet, optagelse og sportscollege
 • Eliteidrætsklasser
  Eliteidrætsklasserne på Nymarkskolen giver kommunens unge idrætstalenter i folkeskolen bedre mulighed for at kombinere både skole og idræt.
  Læs om eliteklasserne
 • Eliteboard
  Eliteboardet er sammensat af stærke kompetencer inden for talent og elitearbejde

  Eliteboardet skal medvirke til at sikre en bred og god implementering af Slagelse Talent- og Elitestrategi.

  Eliteboardet er oprettet som en del af strategien for Slagelse Talent og Elite og skal hjælpe med følgende opgaver:

  • Godkendelse af prioriterede idrætter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark
  • Udarbejdelse af konkrete ansøgningskrav
  • Udarbejdelse  af konkrete forventninger til uddannelser
  • Udarbejdelse af konkrete forventninger til foreninger
  • Sparring omkring indretning af fysisk træningslokale
  • Sparring omkring opbygning af behandlernetværk
  • Sparring omkring opbygning af leder/trænernetværk

  Sammensætning af Eliteboard

  I implementeringsfasen er Eliteboardet sammensat af flere forskellige personer, både én idrætskonsulent fra Fritidsafdelingen, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Slagelse, repræsentanter fra eliteklubberne, én atlet fra ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og én konsulent fra Team Danmark.

 • Sports Team Slagelse
  Sports Team Slagelse er et samarbejde mellem foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Slagelse Kommune. Samarbejdet bygger på et fælles ønske om at støtte og videreudvikle idrætten i kommunen.

  Hvert år uddeler Sports Team Slagelse mellem 600.000-700.000 kr. i støtte til eliteidrætten i Slagelse Kommune.

  Slagelse som idrætskommune

  Slagelse Kommune rummer mange dygtige eliteidrætsudøvere i en række forskellige sportsgrene. Og gennem deres virke og resultater er de med til at profilere kommunen og gøre den kendt som en attraktiv idrætskommune.

  Klubberne kan f.eks. få en økonomisk håndsrækning fra Sports Team Slagelse til talentudstyr, elitetræning og talentcenter.

Idrætshonorering
Breddeidræt
Siden er sidst opdateret 22. juni 2016