Idræt og Talent

Idræt er et højt prioriteret indsatsområde. Vi gør meget for at understøtte og anerkende idrætslivet på både bredde- og elitesiden.

Idræt er et højt prioriteret indsatsområde i Slagelse Kommune, og der er en klar ambition om, at så mange som muligt skal bevæge sig.

Målet er, at der i 2025 er 50 % af kommunens borgere, som dyrker idræt i en forening, og 75 % af borgerne som er fysisk aktive.

Der findes allerede et rigt og varieret idrætsliv i kommunen med tilbud, der kan udfordre på både bredde- og eliteplan, og du kan læse mere om de forskellige tilbud nedenfor. 

Idrætspolitik
Idrætshonorering
Talent og elite
 • Team Danmark Elitekommune
  Team Danmark Elitekommune samarbejdet understøtter talent- og elitearbejdet i Slagelse Kommune.
  Læs mere om Team Danmark samarbejdet
 • Slagelse Talent og Elite
  Slagelse Talent og Elite er et kommunalt idrætstilbud for unge studerende i Slagelse Kommune, som har et særligt talent inden for idrætten.
  Læs mere om tilbuddet, optagelse og sportscollege
 • Idrætstalentklasser
  Idrætstalentklasserne på Nymarkskolen giver kommunens unge idrætstalenter i folkeskolen bedre mulighed for at kombinere både skole og idræt.
  Læs om eliteklasserne
 • STE Camp 2018

  Hvert år i uge 27 kan børn og unge i alderen 9-12 år prøve kræfter med 6 spændende og sjove idrætter i løbet af bare 5 dage.

  I 2018 deltog 23 børn, og det var kompetente trænere fra AK Atlas, Korsør Golf Klub, Slagelse Badmintonklub, Slagelse Boldklub & Idrætsforening, Slagelse Cykle Ring, Slagelse Svømmeklub og SVØM Korsør, der stod for undervisningen.

  Campen var en stor succes og vender tilbage igen i 2019.

  Flere oplysninger

  • Eliteidrætskonsulent Puk Kirkeskov Hvistendal, tlf. 29 12 42 03, mail: pukhv@slagelse.dk
  • Talentkoordinator Rasmus Overgaard, tlf. 21 33 45 73, mail: raove@slagelse.dk
 • Eliteboard
  Eliteboardet er sammensat af stærke kompetencer inden for talent og elitearbejde

  Eliteboardet skal medvirke til at sikre en bred og god implementering af Slagelse Talent- og Elitestrategi.

  Eliteboardet er oprettet som en del af strategien for Slagelse Talent og Elite og skal hjælpe med følgende opgaver:

  • Godkendelse af prioriterede idrætter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark
  • Udarbejdelse af konkrete ansøgningskrav
  • Udarbejdelse  af konkrete forventninger til uddannelser
  • Udarbejdelse af konkrete forventninger til foreninger
  • Sparring omkring indretning af fysisk træningslokale
  • Sparring omkring opbygning af behandlernetværk
  • Sparring omkring opbygning af leder/trænernetværk

  Sammensætning af Eliteboard

  I implementeringsfasen er Eliteboardet sammensat af flere forskellige personer, både én idrætskonsulent fra Fritidsafdelingen, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Slagelse, repræsentanter fra eliteklubberne, én atlet fra ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og én konsulent fra Team Danmark.

 • Sports Team Slagelse
  Sports Team Slagelse er et samarbejde mellem foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Slagelse Kommune. Samarbejdet bygger på et fælles ønske om at støtte og videreudvikle idrætten i kommunen.

  Hvert år uddeler Sports Team Slagelse mellem 600.000-700.000 kr. i støtte til eliteidrætten i Slagelse Kommune.

  Slagelse som idrætskommune

  Slagelse Kommune rummer mange dygtige eliteidrætsudøvere i en række forskellige sportsgrene. Og gennem deres virke og resultater er de med til at profilere kommunen og gøre den kendt som en attraktiv idrætskommune.

  Klubberne kan f.eks. få en økonomisk håndsrækning fra Sports Team Slagelse til talentudstyr, elitetræning og talentcenter.

Breddeidræt
 • HEL Fritid
  HEL Fritid støtter børn og unge i at få et aktivt fritidsliv. HEL Fritid henvender sig til de børn og unge, der står uden for foreningslivet og som har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af det pulserende foreningsliv.
  Læs om HEL Fritid og hvordan du kan tage del i projektet
 • Slagelse Open
  Projekt Slagelse Open har til formål at udbrede udviklingshæmmedes deltagelse i det almene foreningsliv gennem en idrætsuge i sommerferien og efterfølgende tilbud i de almene foreninger i kommunen.
  Læs om projekt Slagelse Open og hvordan du kan tage del i projektet
 • FUN2MOVE
  FUN2MOVE er et sjovt, varieret og anderledes tilbud til børn og unge i alderen 6-15, som ikke er vant til at dyrke motion.
  Læs mere om FUN2MOVE
 • Fælles om Fritiden
  Fælles om Fritiden er et gratis tilbud til forældre og foreninger og har til formål at øge inklusionen af børn med særlige behov i foreningslivet.
  Læs mere om projektet
 • Floorball for kræftramte
  Floorball for kræftramte mænd er et godt, aktivt og sjovt tilbud til dig, som har eller har haft en kræftdiagnose.
  Læs mere om tilbuddet
 • Åben Skole Partnerskaber
  Partnerskabsaftaler mellem skoler og foreninger bidrager til at få mere bevægelse ind i undervisningen, og at børn og unge bliver tiltrukket af foreningslivet.
  Læs mere om partnerskaberne
 • DIF Get2Sport

  Slagelse Kommune samarbejder med DIF om at styrke frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i kommunen.

  Målet med indsatsen er at sikre, at der også i udsatte områder er nogle, som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge.

  I Slagelse Kommune har foreningerne B73, VK Vestsjælland, FC Storebælt, Skælskør Boldklub og Korsør Bokseklub været en del af samarbejdet.

  Eksempler på indsatser/samarbejder

  • Korsør Bokseklubs samarbejde med DIF, Slagelse Kommune, Basen/Gadeplan og Kvarterhuset/Helhedsplanen om gratis boksetræning hver onsdag eftermiddag for unge beboere på Motalavej.
  • FC Storebælts samarbejde med DIF og Røde Kors om at blive modtagerforening og således modtage og integrere flygtninge på klubbens hold.

  Flere oplysninger

  • Koordinator for HEL Fritid, Fun2Move og DIF Get2Sport, Lise Østergaard Pedersen, tlf. 29 37 38 76, mail: lisep@slagelse.dk
Selvorganiseret idræt
 • StreetMoves Slagelse
  StreetMoves Slagelse og de 6 streetambassadører samler kommunens gadeidrætsaktører, udvikler gadeidrætten og arrangerer events.
  Læs mere om StreetMoves Slagelse
 • Multistreetzone i Godsbanebygningen
  Multistreetzonen giver dig mulighed for at dyrke en lang række forskellige gadeidrætter. Lige fra skateboard og parkour til slackline og street basket.
  Læs mere om Multistreetzonen
 • Andre streetzoner i Slagelse Kommune

  Udover ovennævnte Multistreetzone i Godsbanebygningen er der følgende  streetzoner i Slagelse Kommune:

  • Antvorskov Skoles skolegård
  • Oasen Idrætsanlæg
  • Korsør Skatepark
  • Basen Idrætsanlæg
  • Solens Plads (færdig sommer 2017)

  Der vil i løbet af efteråret komme yderligere info om disse streetzoner.

  Flere oplysninger

 • Udstyr til selvorganiseret idræt

  Med støtte fra Puljen til selvorganiseret idræt er der blevet indkøbt skateboards, løbehjul, sikkerhedsudstyr samt en transportabel musikhøjtaler

  Udstyret vil blive opbevaret i Multistreetzonen i Godsbanebygningen, hvor det skal bidrage til at skabe opmærksomhed omkring gadeidrætten samt skabe forudsætninger for, at flere nye børn og unge kan prøve aktiviteterne.

  Lån udstyret

  Det indkøbte udstyr vil være tilgængeligt for skoler og institutioner, som lejer Godsbanebygningen til undervisningsaktiviteter. Det vil ligeledes kunne  benyttes ved øvrige aktiviteter og events i kommunen.

  Flere oplysninger

 • Gode cykelruter i kommunen
  Slagelse Kommune er rig på muligheder for smukke og udfordrende cykelture.
  Læs mere om cykelruterne
 • Disc golf baner
  Læs om kommunens spritnye 9 hullers disc golf baner i Slagelse og Skælskør, som du kan benytte helt gratis.
  Læs mere om disc golf banen i Slagelse