Åben Skole Partnerskaber

Åben Skole Partnerskaber styrker samarbejdet mellem skoler og foreningsliv og inspirerer børn og unge til at bevæge sig og blive en del af foreningslivet

Slagelse Kommune er en foregangskommune i forhold til bevægelse i folkeskolen og partnerskaber mellem foreninger og folkeskoler.

Det kan bl.a. ses ved, at Activity Square Europe har inviteret kommunen med i et forskningsprojekt om børns bevægelse.

Formål med partnerskaber

Fritidsafdelingen organiserer partnerskabsaftaler med idrætsforeninger, som tilbyder forløb til skolerne.

Partnerskaberne styrker samarbejdet mellem kommunens skoler og foreninger. Foreningerne hjælper skolerne med at få mere bevægelse ind i undervisningen og dermed leve op til kravene i Folkeskolereformen.

Og samtidig kan børn og unge blive inspireret til at blive en del af foreningslivet, fordi de har stiftet bekendtskab med det i folkeskolen.

Status på partnerskaber

På nuværende tidspunkt er der 9 partnerskabsforeninger, som alle tilbyder forløb til skolernes idrætsundervisning i overensstemmelse med Fælles Mål for idræt. Foreningerne er dermed med til at skabe en stærkere relation mellem skole og foreningslivet og bidrager til, at flere børn og unge vælger idræt i foreningslivet til.

Også partnerskaber i daginstitutioner

Kommunen ønsker at udbrede de gode erfaringer fra Åben Skole Partnerskaberne til daginstitutionerne.

FC Storebælt, DBU Sjælland og Slagelse Kommune lavede derfor i samarbejde i foråret 2017 "Leg med bold og fodbold" i 10 daginstitutioner.

Med bidrag fra partnerskabsmidlerne og DBU Sjælland har FC Storebælt været ude i de 10 daginstitutioner af to omgange, hvor der afslutningsvis blev afholdt et stævne, hvor 100 små fodboldspirer fra børnehaverne fik mulighed for at vise deres fodboldevner frem.

Siden er sidst opdateret 13. juli 2017