Bevægelse i Dagtilbud og Skoler

Indsatsen Bevægelse i dagtilbud og skoler skal forbedre børn og unges trivsel, sundhed, motivation og læring

BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler er en politisk prioriteret paraplyindsats, som startede i 2020.

Indsatsen har til formål at forbedre børn og unges trivsel, sundhed, motivation og læring ved at sikre implementering af bevægelse i kommunens dagtilbud og skoler.

Hvorfor arbejde med bevægelse i dagtilbud og skoler?

I Slagelse Kommune er der udfordringer med børn og unges motoriske udvikling, overvægt, trivsel og fysiske og mentale sundhed.

Se status på viden og fakta fra 2021 (pdf - nyt vindue)

Med BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler ønsker Slagelse Kommune at vende udviklingen ved at bruge bevægelse som redskab til at fremme trivsel, sundhed, motivation og læring.

Bevægelse kan bidrage til glæde, livsduelighed og har stor betydning for at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle kan være med.

Der er fokus på at skabe gode bevægelsesvaner, så alle børn og unge oplever bevægelse som en naturlig og meningsfuld del af deres hverdag i dagtilbud og skoler.

Hvordan arbejder vi?

BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler består af en række forskellige bevægelsesindsatser:

 • Kompetenceudviklingsindsats for dagtilbudsområdet
 • Kompetenceudviklingsindsats for skoleområdet
 • Frikvartersindsats med fokus på skoletrivsel og bevægelse
 • Bevægelsesindsats i udskolingen
 • Bevægelsesindsats på klubområdet
 • Tidlig forebyggende indsats på almenområdet med fokus på leg, bevægelse og motorik
 • Strategiforløb med Dansk Skoleidræt
 • Kommunikation, markedsføring og kampagnemateriale.
 • Pulje til krop, sanser og bevægelse på dagtilbudsområdet 
 • Pulje til bevægelse på skoleområdet
 • Pulje til fremme af krop, bevægelse og fællesskab

Puljerne til Bevægelse i dagtilbud og skoler er lukket

På grund af kommunens økonomiske situation er de tre puljer til Bevægelse i dagtilbud og skoler lukket.

Få mere at vide om indsatsen

Siden er sidst opdateret 7. september 2022