DIF Get2Sport

DIF Get2Sport er med til at styrke frivilliges vilkår og muligheder i udsatte boligområder

Slagelse Kommune samarbejder med DIF om at styrke frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i kommunen.

Målet med indsatsen er at sikre, at der også i udsatte områder er nogle, som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge.

Indsatser i Get2Sport

I løbet af efteråret har vi i DIF Get2Sport afholdt møder med foreninger og lavet handleplaner for specifikke indsatser og tiltag, som skal finde sted det næste halve års tid.

Alle tiltag i DIF Get2sport-foreningerne sker i tæt samarbejde med medarbejderne i de forskellige udsatte boligområder i kommunen, og  foreningerne B73, Volleyklubben Vestsjælland, Skælskør Boldklub og Idrætsforening FC Storebælt og Korsør Bokseklub har været en del af samarbejdet. 

Eksempler på tiltag

Et af de specifikke tiltag er fx, at Volleyklubben Vestsjælland i samarbejde med medarbejdere i Ringparken opbygger en følgeordning, så børn og unge fra boligområdet følges til og fra træningen i foreningen.

Et andet tiltag er, at de i Skælskør Boldklub og Idrætsforening gerne vil finde og udpege nogle unge, der kan fungere som ambassadører for fodboldklubben i boligområderne i Skælskør, og på den måde tiltrække børne- og ungemedlemmer til klubben.

Flere oplysninger