DIF Get2Sport

DIF Get2Sport er med til at sikre et velfungerende foreningsliv ved at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i udsatte boligområder

Slagelse Kommune samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om indsatsen DIF Get2Sport.

Formålet med DIF Get2Sport er at styrke og støtte Get2Sport-foreningerne, så de har lyst, evner og ressourcer til at tilbyde deres aktivitet samt være ledere og trænere for børn og unge i de udsatte boligområder. 

Mere info om DIF Get2Sport
 • Hvor og hvem?

  DIF Get2Sport er til stede både i Slagelse, Korsør og Skælskør. Alle steder er der et tæt samarbejde med foreninger, som enten ligger tæt på boligområdet, eller af en anden grund har en god kobling til boligområdet.

  Slagelse

  I Slagelse arbejder DIF Get2Sport omkring boligområdet Ringparken.

  De foreninger, som laver tiltag her, er Volleyklubben Vestsjælland, B73, Slagelse Basketball Klub og Marievang IF.

  Derudover er der et tæt samarbejde med beboerhuset Nordhuset og KPE (Kriminalpræventive enhed).

  Korsør

  I Korsør arbejder DIF Get2sport omkring boligområdet Motalavej.

  Foreningerne, som laver tiltag her, er Volleyklubben Vestsjælland, Korsør Amatør Bokseklub og FC Storebælt.

  Derudover samarbejder DIF Get2Sport tæt sammen med værestedet Basen, som ligger i Kvarterhuset.

  Skælskør

  I Skælskør arbejder DIF Get2Sport omkring boligområderne Præstevangen og Parkvej.

  I Skælskør er der på nuværende tidspunkt kun et samarbejde med Skælskør Boldklub & Idrætsforening. Derudover er der et tæt samarbejde med beboerhuset Parkvejhuset.

 • DIF Get2Sport-metoden

  DIF Get2Sport-indsatsen er altid tilpasset de lokale forhold og udfordringer og ikke mindst de lokale idrætsforeningers styrker og begrænsninger.

  6 gennemgående elementer

  Der er derfor ikke tale om et færdigt standardiseret koncept, der er udrullet i alle DIF Get2Sport-områderne. Til trods for det kan indsatserne overordnet set inddeles i seks gennemgående elementer.

  Aflastende medarbejdere

  Der er ofte en DIF Get2Sport-ressourceperson tilkoblet de enkelte foreninger, som støtter og hjælper de frivillige ledere og trænere med de udfordringer, de møder i Get2Sport regi.

  Foreningsstøtte

  DIF Get2Sport støtter foreningerne i forhold til praktiske og ressourcemæssige udfordringer.

  Kommunal involvering

  Det er i udgangspunktet den enkelte kommune, der på baggrund af DIF Get2Sport-midler ansætter den aflastende medarbejder og kan sikre, at relevante kommunale institutioner involveres.

  Nationalt netværk

  DIF Get2Sport har et nationalt netværk, hvor alle de involverede personer fra kommuner og idrætsforeninger mødes til regionale og nationale møder. Her lærer de af hinandens erfaringer og udvikler den lokale og nationale indsats.

  Uddannelse

  Idrætsforeningerne tilbydes løbende specialforbundenes træner- og lederkurser.

  Additionalitet

  I DIF Get2Sport er der fokus på at gøre idrætsforeninger endnu bedre til det, de i forvejen er gode til. Det sker ved at tilføre ressourcer og kompetencer, der styrker foreningerne, og ruster dem til tage imod børn og unge, der er vanskeligt stillede.

 • Andre samarbejdspartnere

  DIF Get2Sport har et tæt samarbejde med Helhedsplanen, En fælles indsats.

  Både DIF Get2Sport og Helhedsplanen, En fælles indsats, arbejder på at give borgerne i de udsatte boligområder de samme muligheder som de resterende boligområder i Slagelse Kommune.

  Grundet de mange fælles mål giver et tæt samarbejde rigtig god mening, og koordinering er i højsædet, så det sikres, at de tiltag, der iværksættes, giver mening og forstærker hinanden.

 • DIF Get2Sport i Fritidsafdelingen

  Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune har siden 2012 haft et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund omkring DIF Get2Sport.

  Grundet det gode samarbejde blev der i 2014 ansat en DIF Get2Sport-koordinator i Fritidsafdelingen, som er ansvarlig for de mange tiltag, der laves sammen med DIF Get2Sport-foreningerne.

Solstrålehistorier
 • Girls Get2boxing i Korsør Amatør Bokseklub

  Sarah og Maria er begge boksere i Korsør Amatør Bokseklub, og de har været det længe. De har været venner hele livet og kender hinanden, til tider, skræmmende godt.

  I starten af 2019 blev Sarah og Maria sendt afsted på trænerkursus ved DABU, fordi pigerne gerne ville gøre klubben til et sted, som flere piger kunne se sig selv i, også selvom boksehandskerne måske aldrig har været trukket på før.

  Klubben og DIF Get2Sport var vilde med pigernes ide og støttede dem fra dag 1 med idéudvikling, forberedelser, markedsføring m.m.

  I oktober 2019 blev den første træning afholdt – Girls Get2Boxing.

  Til første træning mødte over 20 piger op, klar til at bokse med Sarah og Maria, og sådan fortsatte det uge efter uge.

  Sarah og Maria havde fuldstændig ret i, at ’’fight like a girl’’ er en ting.

 • 12 børn tilmeldt efter sommertræning med B73

  Sommeren 2019 blev B73 en DIF Get2Sport-forening.

  Som noget af det allerførste ringede DIF Get2Sport-koordinatoren til Get2Sport-personen Nihat ved B73 og spurgte, om de tilfældigvis var friske på at springe ud i at lave satellittræning hen over sommerferien i Ringparken. Svaret var ’’Selvfølgelig!’’.

  Ugen efter stod Nihat og 1-2 andre frivillige fra B73 ude i Ringparken og inviterede børn og unge med til at spille fodbold. B73 gentog dette i alle sommerferiens 6 uger.

  Da ferien var ovre, fik Nihat en idé: ’’Hvad med, at vi lavede en slags besøgsdag i B73 på samme tidspunkt som børne- og ungdomsholdenes normale træningstid?’’.

  Det fik vi stablet på benene sammen med Nordhuset og Rosenkildegården (Nu KPE), og på grund af det endte 11 børn med at melde sig ind i B73 og har dermed i dag fået en ny fritidsaktivitet, nye venner og et nyt foreningsfællesskab.

 • Get2Sport-holdet, der forsvandt i FC Storebælt

  Det kan i og for sig lyde lidt som en fiasko, at et Get2Sport-hold ligefrem forsvinder. Men det er i virkeligheden en sand solstrålehistorie. 

  FC Storebælt startede i 2016 med at have satellit-træning på Motalavej.

  Holdet, der trænede her, var en bred vifte af alder og niveau. Men det var sjovt, hyggeligt og ikke mindst trygt for drengene, der deltog.

  Med tiden flyttede satellit-træningen sig over på klubbens eget træningsanlæg, hvor det såkaldte DIF Get2Sport-hold trænede sideløbende med klubbens andre ungdomshold.

  I dag ser man ikke DIF Get2sport-holdet længere, hvis man tager forbi træningstiderne for ungdomsholdene. Drengene fra DIF Get2Sport-holdet er nemlig fordelt aldersmæssigt på FC Storebælts oprindelige ungdomshold. 

 • Samarbejdet mellem Basen og Korsør Amatør bokseklub, der i den grad giver mening

  I 2016 startede et samarbejde mellem Basen, DIF Get2Sport og Korsør Amatør Bokseklub, som skulle vise sig at blive et helt specielt og meningsfyldt samarbejde.

  I Basen var der en medarbejder, hvis hjerte i høj grad lå hos bokseklubben. Han var nemlig gammel kampbokser selv, og endda en god en af slagsen.

  I Basen var der ligeledes en gruppe af unge drenge, som syntes, at det der boksning var rimelig spændende, men at skulle tage derover alene og regelmæssigt lå ikke lige til højrebenet.

  Basen, DIF Get2Sport og Korsør Amatør Bokseklub blev enige om, at det måtte kunne udvikle sig til noget mere, og der blev stablet en såkaldt gå-bus på benene.

  Basens bokseelskende medarbejder begyndte at følges med drengene fra Basen over til bokseklubben, hvor klubbens træner Mark stod klar med træning til kun dem alene. Sådan opstod konceptet om Get2Sport-træning i Korsør Amatør Bokseklub.

  Dagen i dag går gruppen afsted hver onsdag og lørdag. Humøret er altid højt, og drengene slår hårdere og bedre gang for gang.

  Faktisk er det endt med, at rigtig mange fra Get2Sport-holdet er blevet almene medlemmer af klubben, og nogle af dem er endda blevet kampboksere.