Fælles om Fritiden

Fælles om Fritiden arbejder for at skabe inklusion i fritidslivet, så alle børn og unge kan få et aktivt fritidsliv.

Fritidsafdelingen gennemfører i samarbejde med ”Sammenslutningen af Unge Med Handicap” projektet ”Fælles om Fritiden”.

Projektets formål er dels at øge børn med fysiske og psykiske handicap, kroniske sygdomme og diagnosers deltagelse i fritidsfællesskaber med andre børn.

Derudover er formålet at fremme mangfoldigheden i lokale foreninger og gøre det til et fælles anliggende hos både børn med og uden handicap, diagnoser og kroniske sygdomme samt foreninger og forældre.

Status på projektet

Projektet løber fra 1. maj 2017 til 30. december 2018.

Undervejs i projektet har vi afholdt forskellige forældrefora for forældre til børn med særlige behov. Senest i september 2018 afholdte vi et Fælles om Fritiden-Forældreforum, hvor forældre kunne møde forskellige foreninger og få fritidstilbud, der rummer børn og unge med særlige behov.

Gratis kursustilbud til foreninger

Onsdag den 28. november 2018 tilbyder Fritidsafdelingen i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap et gratis kursus for ledere, instruktører og frivillige i foreninger, der er interesseret i at blive bedre til at inkludere børn og unge med særlige behov i foreningsaktiviteterne og fællesskabet.

Tilmelding sker via skemaet i den røde selvbetjeningsboks. Vi skal have din tilmelding senest onsdag den 21. november.

Netværkstilbud for foreninger

Vi er i Fritidsafdelingen også interesserede i at oprette et større netværk af foreninger og fritidstilbud, der allerede rummer eller som gerne vil rumme børn og unge med særlige behov.

Det ville derfor være en stor hjælp, hvis I orienterer os om de tilbud, I har, så vi kan videreformidle jeres tilbud til relevante børn, unge og forældre samt skoler og fagpersoner i kommunen. 

I kan orientere os om jeres tilbud ved at udfylde formularen i den røde selvbetjeningsboks.

Flere oplysninger
 • Mål med projektet
  • At styrke barnets kapacitet til at indgå i et fællesskab med andre børn
  • At styrke familiernes kapacitet til at understøtte barnet i at indgå i foreninger på lige fod med andre børn
  • At styrke foreningernes viden om og kapacitet til at inkludere børn med fysiske og psykiske handicap, med en kronisk sygdom eller med en diagnose.
 • Aktiviteter og tilbud

  Forældreforum

  Forældreforum er et netværks- og inspirationsarrangement for jer, der er forældre til børn med fysiske eller psykiske handicap, med en kronisk sygdom og/eller en diagnose. Arrangementet er til for, at I som forældre kan dele erfaringer med hinanden, samt få inspiration og viden om fritidstilbud i Slagelse Kommune. Derudover kan I møde unge med handicap, der fortæller om deres erfaringer og oplevelser med det at indgå i et fritidsfællesskab, og hvilken betydning det har haft for dem at have et fritidsliv.

  Tilbud til foreninger

  Mange foreninger møder børn med særlige behov, og det kan skabe udfordringer for både barnet og foreningen. Gennem Fælles om Fritiden kan din forening helt gratis blive klædt på til at skabe trygge rammer for børn med særlige behov igennem gratis kurser til trænere og aktivitetsledere, gratis supervision og rådgivning samt gratis inklusionslege.

  Fritidsguidning

  Fritidsguidning er et tilbud til familien, hvor barnet ønsker at gå til noget i fritiden, men som har brug for en ekstra hånd til fritidsvejledning og/eller at en fritidsguide følger barn og forældre til prøvegang i fritidstilbuddet.

 • Bliv foreningsguide

  Børn og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme har ofte sværere ved at deltage i fritidsaktiviteter end andre børn.

  Som frivillig fritidsguide kan du gøre en stor forskel og fungere som følgeven, når et barn med særlige behov skal starte på en ny fritidsaktivitet.

  Du kan dermed hjælpe børn med særlige behov med at få en aktiv fritid.

  Flere oplysninger

  • Koordinator for HEL Fritid, Fun2Move og DIF Get2Sport, Lise Østergaard Pedersen, tlf. 29 37 38 76, mail: lisep@slagelse.dk
  • Fritidskonsulent Sussanne Havsager, tlf. 58 57 46 35, mail: sukja@slagelse.dk
Siden er sidst opdateret 17. oktober 2018