Handleplan for idrætspolitik

Læs handleplanen for kommunens nye idrætspolitik og følg med i de konkrete handlingers fremdrift.

Byrådet vedtog på mødet den 30. november 2015 en ny idrætspolitik for Slagelse Kommune. Visionen i idrætspolitikken er, at der i 2025 er 50 % af kommunens borgere, som dyrker idræt i en idrætsforening, og 75 % af kommunens borgere som er fysisk aktive.

Du kan læse hele idrætspolitikken ved at klikke på linket i den grå boks.

Handleplan for politikken 

Idrætspolitikken kan dog ikke stå alene, og derfor er der i tråd med politikken udarbejdet en handleplan for idrætspolitikken og dens fire hovedområder:

Handleplanen er bl.a. blevet til gennem et omfattende screeningsarbejde blandt alle indkomne høringssvar og bidrag fra arbejdsgrupper samt kommende/eksisterende relevante handlinger, som der dribles med overalt i kommunen.

Følg fremdriften i handlingerne

De konkrete handlinger i handleplanen skal som udgangspunkt opfattes som en hensigt mere end som en afstemt plan, klar til at sætte i værk, eftersom både finansieringen og prioriteringen af indsatser samt involveringen af relevante interessenter (fx borgere) mangler ved flere af handlingerne. Denne del tages der fat på efterfølgende.

Handleplanen skal derfor ses som et interaktivt og dynamisk dokument, som løbende vil blive opdateret, så alle kan følge med i fremdriften i handlingerne, herunder hvorvidt og hvornår disse vedtages, sættes i gang og afsluttes.

Siden er sidst opdateret 19. juli 2017