Hel Fritid

HEL Fritid hjælper børn og unge til at få et aktivt fritidsliv.

HEL Fritid har til formål at give alle børn i alderen 6-18 år muligheden for at få et aktivt fritidsliv. HEL Fritid henvender sig til de børn og unge, der står uden for foreningslivet, og som har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af det.

Gennem et aktivt fritidsliv kan børn og unge få motion og opnå en sundere tilværelse samt få styrket deres sociale kompetencer og relationer til andre børn og voksne.

HEL Fritid tilbyder familier

Fritidsvejledning

Støtte og vejledning i at finde en fritidsaktivitet, som barnet ønsker at gå til. Forældre og barn klædes på til at starte i fritidstilbuddet/foreningen.

Kontingentstøtte

HEL Fritid kan tildele familier kontingentstøtte efter behov. I udgangspunktet tildeles kontingentstøtte til de første seks måneders kontingent i fritidsaktiviteten til det enkelte barn.

Mødes de første par gange til fritidsaktiviteten

HEL Fritid kan også møde forældre og barn de første par gange til fritidsaktiviteten, som en støtte i opstarten.

Opfølgning

Uanset forløbets karakter, så laver HEL Fritid en opfølgning minimum omkring 14 dage, to måneder og seks måneder efter at barnet er begyndt til en fritidsaktivitet, for at støtte familien og sikre at barnet kommer godt i gang med fritidsaktiviteten.

 

Du kan læse mere om indsatsen og hvordan et barn bliver henvist nedenfor.

Du kan også printe teksten som folder her.

Henvisning af dit barn
 • Sådan bliver dit barn henvist

  HEL Fritid benytter tovholdere/fagpersoner i kommunen til at henvise de børn og unge, der har brug for hjælp fra HEL Fritid. Tovholderen er en fagperson, der har den daglige kontakt med børnene. Der er tovholdere på følgende områder:

  Kommuneskolerne, SFO’er, socialrådgivere, sundhedstjenesten, SSP’er, Familiehusene i Slagelse Kommune, klubber, sundhedstjenesten m.m.

  Hvis du ønsker HEL Fritids hjælp, så kontakt HEL Fritid, der kan sende dig videre til en tovholder. Tovholderen vurderer, om dit barn opfylder de formelle krav, og dermed kan blive henvist. Herefter vurderer HEL Fritid, om dit barn kan få tildelt kontingentstøtte og fritidsvejledning. Det vil sige, at henvisningen er ikke en reel tildeling af kontingentstøtte, men en forespørgsel om det.

  Hvem kan modtage hjælp?

  • Børn og unge i alderen 6-18 år, der er bosat i Slagelse Kommune, og som står uden for fritidslivet og har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af det.
  • Børn og unge, der ikke allerede går til en fritidsaktivitet.
  • Som udgangspunkt børn og unge, der ikke tidligere har fået hjælp af HEL Fritid (I tilfælde heraf vil HEL Fritid vurdere den enkelte situation).
 • Vejledning og henvisningsskema for tovholdere i kommunen

  Der er enkelte ting du skal være opmærksom på, når du som tovholder eller anden fagperson henviser et barn til HEL Fritid.

  1. Du bedes udfylde alle punkter i henvisningsskemaet. Vi har brug for alle de efterspurgte informationer for at kunne vejlede barnet mest optimalt, og derefter tilmelde ham/hende i en forening.
  2. Der kan kun henvises ét barn pr. henvisningsskema. Har man derfor eksempelvis et søskendepar, som begge ønsker hjælp af HEL Fritid, skal der sendes to separate henvisningsskemaer. 
  3. Du skal som tovholder/fagperson være opmærksom på, at det blot er en henvisning til HEL Fritid, og derfor ikke en reel tildeling af kontingentstøtte eller fritidsvejledning. Dette vurderer koordinatoren, når henvisningen er modtaget. Ved afslag skal du give besked til familien, om at HEL fritid ikke kan hjælpe.
  4. Inden henvisningen sendes, skal oplysningspligten udleveres til familien, så de ved, hvordan HEL Fritid behandler deres oplysninger.

   

Bliv klogere på indsatsen
 • Forløbet

  Fritidsvejledning

  Hel Fritid hjælper børn og forældre med at finde ud af hvad barnet gerne vil gå til igennem en samtale. Hvis der er behov bliver I som familie inviteret til et møde, hvor I sættes ind i, hvilke fritidstilbud, der er i kommunen. I fritidsvejledningen taler vi også om, hvad det koster at gå til de forskellige fritidstilbud. Når I har besluttet, hvad jeres barn gerne vil gå til, tager HEL Fritid kontakt til foreningen/fritidstilbuddet og aftaler en prøvetræning med foreningen og familien.

  Møde til fritidsaktivitet de første par gange

  HEL Fritid kan møde forældre og barn de første par gange til prøvetræningen i fritidsaktiviteten, hvis I gerne vil have det. Som forælder er I også med for at se aktiviteten og få et kendskab til instruktørerne og fritidstilbuddet.

  Tilmelding og betaling af jeres barn

  Når I som familie har besluttet, hvad barnet gerne vil gå til hjælper HEL Fritid med tilmelding og betaling (i udgangspunktet de første seks måneder), hvis familien har behov for hjælp til det. Ofte kan barnet starte op i fritidsaktiviteten med det samme, imens tilmelding og betaling ordnes. Ved I allerede, hvad barnet gerne vil gå til, og kan I også  prøve fritidsaktiviteten på egen hånd. I så fald er det kun tilmelding og betaling, som HEL Fritid hjælper med.

  Opfølgning

  HEL Fritid laver en opfølgning minimum omkring 14 dage, to måneder og seks måneder efter barnet er begyndt i fritidsaktiviteten, for at sikre at barnet stadig er glad for at gå til aktiviteten, og for at støtte jer forældre. Efter de seks måneders opfølgning er hensigten, at I selv kan betale for barnet i fritidsaktiviteten og at I kender instruktørerne og fritidstilbuddet nok til at vide, hvor I kan søge hjælp/få besvaret spørgsmål.

 • Status på indsatsen

  HEL Fritid startede ud som et projekt finansieret af Socialministeriet, men overgik til kommunal drift d. 1. januar 2015.

  I 2018 havde HEL Fritid 81 børn og unge i forløb, og 73 procent af disse børn var ved sidste måling stadig aktive i en fritidsaktivitet.

  HEL Fritid er administrativt forankret i Fritidsafdelingen i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice i Slagelse Kommune. HEL Fritid har kontor på Gørtlergade 4 i Slagelse.

 • Bliv frivillig fritidsguide

  Har du lyst til at hjælpe et barn med støtte under sit forløb i HEL fritid? Så bliv frivillig fritidsguide!

  Dine opgaver som fritidsguide

  Fritidsguiden hjælper familien til at finde den rette fritidsaktivitet, samt at klæde familien godt på til at starte til en fritidsaktivitet, herunder eksempelvis forventninger, betaling, transport og så videre.

  En frivillig fritidsguide vil også kunne mødes med familien de første par gange ude til fritidsaktiviteten. Fritidsguiden kan også hjælpe foreningerne med at forstå det enkelte barn og dets behov.

  Lyder frivilligopgaven noget for dig, så kontakt HEL Fritid på:

  helfritid@slagelse.dk  

  På nuværende tidspunkt er det koordinatoren for HEL Fritid, der står for fritidsguidningen og følgeordningen.

 • Søg om kontingentstøtte andre steder

  HEL Fritid er ikke den eneste mulighed for at få kontingentstøtte til børn og unge andre steder. Du kan også søge om kontingentstøtte til en fritidsaktivitet hos:

  Bemærk: Det er foreningerne, der skal søge om kontingentstøtte til et barn/medlem fra puljerne i DGI og DIF, og det er frivilligt om foreningerne vil bruge ressourcer på at søge. Familien er selv ansvarlig for at kontakte foreningen angående dette.