Idrætshonorering

Indstil medlemmer til idrætshonorering og kommunens idrætspriser

Kommunen afholder hvert år et stort, festligt arrangement kaldet Slagelse Guld, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for flotte idrætspræstationer opnået i det forgangne år.

Hvem kan modtage honorering

 • Vindere af officielt DM, NM, EM, VM og OL på seniorniveau (jf. DIFs officielle og godkendte mesterskaber)
 • Guldvindere i seniorrækken ved DM, men hvor mesterskab/disciplin ikke er DIF-godkendt
 • Vindere af Junior/Ungdoms/Veteran DM, NM, EM, VM og OL
 • Guldvindere i seniorrækken ved DM i DGI-regi
 • Vindere af landsmesterskaber
 • Pokalmestre
 • Guldvindere ved andre mesterskaber, der vurderes at være på minimum samme niveau som ovennævnte

Bemærk at mesterskabet skal være vundet i den øverste/bedste række ved mesterskabet. Vindere af fx B-række honoreres derfor ikke.

Det er desuden et krav, at udøveren var medlem af/repræsenterede en for sporten relevant idrætsforening i kommunen, da det pågældende mesterskab blev vundet.

Ikke medlem af en forening

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan på baggrund af en konkret vurdering beslutte at honorere guldvindende udøvere, der ikke er medlem af en hjemmehørende forening, men som bor i kommunen og vurderes at have en særlig tilknytning til kommunens idrætsliv.

Med særlig tilknytning menes fx, at man træner/studerer i kommunen, er tilknyttet Slagelse Talent og Elite og/eller tidligere gennem en årrække har været medlem af en af kommunens foreninger. Ansøgning sendes til caspe@slagelse.dk senest den 15/2.

Husk at indstille inden fristen

I skal orientere Fritidsafdelingen, hvis et eller flere af jeres medlemmer/hold har vundet guld ved et af de ovennævnte mesterskaber i 2017 og derfor er berettiget til at modtage honorering i 2018. Det kan I gøre ved hjælp af den for jer relevante selvbetjeningsløsning på siden.

Det er vigtigt, at I tydeligt angiver, hvilket slags mesterskab der var tale om.

Sidste frist for at indstille udøvere til honorering er den 15. februar 2018. Indstillinger indsendt efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Behandling af indstillinger

Fritid behandler alle indkomne indstillinger og sender invitationer ud til de foreninger, der har udøvere, som er berettiget til at modtage honorering. I skal herefter oplyse, hvem og hvor mange af de inviterede der deltager i arrangementet.

Hvordan honoreres udøverne

Til honoreringen kaldes udøverne op på scenen, hvor de modtager en erindringsgave af udvalgsformanden/borgmesteren.

Vindere af officielle DM-, NM-, EM-, VM- og OL-titler på seniorniveau jf. DIF modtager desuden et pengebeløb til deres forening. Officielle Danmarksmesterskaber på seniorniveau honoreres med 1.500 kr., og officielle internationale mesterskaber på seniorniveau honoreres med 2.500 kr.

Uddeling af priser

Til idrætshonoreringen uddeler kommunen 5 priser (Lederprisen, Initiativprisen, Ungdomsprisen, Slagelse Talent og Eliteprisen og Årets idrætspræstation). Prismodtagerne modtager en vandrepokal og en erindringsgave. Såfremt en pris har en navnesponsor, kan der blive tale om et pengebeløb til prisvinderen eller dennes forening.

For at kunne komme i betragtning til priserne skal man være medlem af en forening hjemmehørende i kommunen.

I kan læse mere om priserne nedenfor og indstille kandidater via den røde selvbetjeningsboks.

Priserne
 • Ungdomsprisen

  Prisen gives til en enkeltperson under 18 år eller et hold med idrætsudøvere under 18 år fra en forening hjemmehørende i Slagelse Kommune.

  Idrætsudøveren eller holdet skal have gjort sig særligt bemærket i udøvelsen af sin/deres idræt. For eksempel ved at have vundet særlige stævner og mesterskaber og dermed have givet både foreningen og kommunen god omtale.

  Det er Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, der bestemmer, hvem der skal modtage prisen.

  Indstilling af kandidater til prisen i 2018 skal ske senest mandag den 12. marts.

   

 • Initiativprisen

  Prisen gives til en forening eller en enkeltperson fra foreningslivet, som har taget initiativ til noget, som har givet foreningen eller idrætten i kommunen et løft.

  Det kan fx være opstart af et projekt, en ny idrætsgren eller et samarbejde med en eller flere foreninger, som kan styrke idrætten på tværs af kommunens idrætsforeninger.

  Det er Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, der bestemmer, hvem der skal modtage prisen.

  Indstilling af kandidater til prisen i 2018 skal ske senest mandag den 12. marts.

 • Lederprisen

  Prisen gives til en frivillig leder i en forening hjemmehørende i Slagelse Kommune, som i en kortere eller længere periode har vist særligt gode lederevner.

  Lederen kan være en administrativ leder eller en leder af et hold/gruppe. Lønnede instruktører/ledere kan ikke komme i betragtning.

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der bestemmer, hvem der skal modtage prisen.

  Indstilling af kandidater til prisen i 2018 skal ske senest torsdag den 15. februar.

 • Slagelse Talent og Elite prisen

  Gives til et medlem af Slagelse Talent og Elite, som formår at balancere en travl hverdag, hvor både sport og uddannelse prioriteres, og som ligeledes bidrager positivt til et fællesskab og derved udvikler sig, samtidig med at han/hun formår at gøre sine holdkammerater og klassekammerater bedre.

  Medlemmet har desuden øje for, hvordan man navigerer mod en fremtid som eliteatlet og formår at gøre brug af netværket omkring sig og opsøge hjælp, når dette er nødvendigt.

  Med Slagelse Talent og Elite-prisen ønsker kommunen at honorere et medlem, som fungerer som inspirator for de andre medlemmer af ordningen og for unge mennesker generelt. Medlemmet både "kan" og "vil" sport og uddannelse og udviser ambition, vilje og taknemmelighed, som kommunen ønsker at honorere via denne pris.

  Alle i Slagelse Talent og Elite eller i Slagelse Talent og Elite-netværket har mulighed for at indstille kandidater til prisen. Fristen for at indstille kandidater er den 15. februar.

  Kandidater indstilles til Eliteboardet, som vælger, hvem der skal have prisen.

 • Årets idrætspræstation

  Uddeles sammen med relevante samarbejdspartnere og gives til den udøver/det hold, som kommunens borgere mener, har leveret den største idrætspræstation i det forgangne år.

  Idrætspræstation skal forstås bredt, og det er således ikke et krav, at personen/holdet har vundet noget. Der kan også være tale om en anden type af bemærkelsesværdig, inspirerende eller overraskende præstation.

  Indstilling af kandidater til prisen i 2018 skal ske senest mandag den 12. marts.

  Efter indstillingsperiodens udløb kan en jury bestående af repræsentanter fra fx idrættens verden, det politiske niveau og relevante samarbejdspartnere snævre feltet ind til 3-5 kandidater, som borgerne herefter kan stemme på.

  Afstemningen foregår på kommunens hjemmeside og Facebook-side samt på en evt. samarbejdspartners hjemmeside.

  Vinderen af prisen er det hold/den udøver, som har modtaget flest stemmer ved afstemningens afslutning.

  For at kunne komme i betragtning til prisen, skal udøveren/holdet have været medlem af/repræsenteret en for sporten relevant idrætsforening i kommunen i forbindelse med den pågældende sportspræstation.

Siden er sidst opdateret 3. oktober 2018