Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) arbejder for at fremme samarbejdet mellem de lokale organisationer.

BUS har indgået en samarbejdsaftale med kommunen. Det betyder, at BUS er høringspart i væsentlige og principielle spørgsmål på børne- og ungdomsforeningernes område.

Samarbejdsaftalen betyder, at BUS og Slagelse Kommune samarbejder om formidling af information til foreningerne.

Endelig betyder aftalen, at BUS og Slagelse Kommune samarbejder omkring profileringen af Slagelse Kommunes fritids- og idrætsaktiviteter.

Hvem er med i BUS?

Alle børne- og ungdomsforeninger, der er medlem af De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM Spejderne, DUI – Leg og Virke, Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM\KFUK, bliver automatisk tilbudt medlemskab af BUS.

Kontakt BUS

Læs mere om BUS

Siden er sidst opdateret 26. september 2021