StreetMoves Slagelse

Bliv en del af StreetMoves Slagelse, der samler gadeidrætsaktører i kommunen, arrangerer events og gør det let selv at invitere andre med ud på gaden.

StreetMoves Slagelse er en gadeidrætsplatform, som har til formål at samle gadeidrætsaktører på tværs af hele Slagelse Kommune.

Platformen er at finde online på Facebooksiden ”Streetmoves Slagelse”, som alle kommunens gadeidrætsudøvere kan benytte til at invitere hinanden med ud på gaden.

På Facebooksiden kan du også holde dig orienteret om kommende gadeidræts-events.

Streetambassadører

StreetMoves Slagelse har seks streetambassadører i alderen 17-23 år, der brænder for at udvikle og nytænke gadeidrætten i kommunen og skabe gode rammer for etablering af samarbejder og udvikling af events.

De seks ambassadører arrangerer løbende events og afholdte fx åbent hus i den nu lukkede Multistreetzone i Godsbanebygningen.

De unge ambassadører repræsenterer forskellige gadeidrætsformer, fx parkour, skate, longboard og streetbasket, og gruppen er bl.a. etableret for at bringe gadeidrætsudøvere og kommunen tættere på hinanden.

Alle er velkomne i gadeidrætsnetværket.

Fremtiden

Med støtte fra Gadeidrætspuljen har ambassadørerne for StreetMoves i sommeren 2017 været på inspirationstur til København med henblik på at få nye idéer til udvikling af gadeidrætsområdet.

På turen besøgte ambassadørerne populære og veludviklede gadeidrætsfaciliteter, og de netværkede og erfaringsudvekslede med bl.a. Den Nationale Platform for Gadeidræt.

Streetambassadørerne skal i den kommende tid desuden gennemgå første modul af DGI's eventuddannelse, hvor de vil tilegne sig kompetencer inden for idéudvikling, planlægning og eksekvering af events.

Streetambassadørerne brænder for at sætte deres nyerhvervede viden og idéer i spil i Slagelse Kommune i form af kvalitetssikrede events, som inviterer børn og unge ind i gadeidrætsfællesskabet.

Husk Gadeidrætspuljen

Gennem kommunens Gadeidrætspulje kan du bl.a. søge om tilskud til etablering af nye gadeidrætsfaciliteter (fx en skaterrampe) eller til afvikling af større gadeidrætsevents. 

Så hvis du sidder med en god projektidé, der kan styrke gadeidrætten i kommunen, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Siden er sidst opdateret 4. december 2017